Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Rainy.

Ngôi Làng Ma Quái

5.0 |

Tên tác giả: Rainy.

150 năm trước, Lạc Thiếu Hoa đến làng Bồng Lâm với mong ước tạo ra một đế chế tà thuật của mình. Hiện tại, ngôi làng đã bỏ hoang và tồn tại những hồn ma nguy hiểm.
Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành vướng vào những rắc rối tại làng Bồng Lâm. Bạn của họ, cô gái trừ ma Đường Mộc Nhi, với tư cách một thầy trừ ma cùng cộng sự Tạ Lâm từ đó dấn thân vào cuộc đấu tranh nguy hiểm với các hồn ma tại làng Bồng Lâm.
Truyện cùng series:
- Cô gái trừ ma

Truyện này do Rainy. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Ngôi Làng Ma Quái
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 41 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Ngôi Làng Ma Quái
2
Chương 2: Buổi Hẹn
3
Chương 3: Buổi Hẹn (2)
4
Chương 4: Làng Bồng Lâm (1)
5
Chương 5: Làng Bồng Lâm (2)
6
Chương 6: Làng Bồng Lâm (3)
7
Chương 7: Làng Bồng Lâm (4)
8
Chương 8: Làng Bồng Lâm (5)
9
Chương 9: Nhà Hát (1)
10
Chương 10: Nhà Hát (2)
11
Chương 11: Nhà Hát (3)
12
Chương 12: Nhà Hát (4)
13
Chương 13: Làng Bồng Lâm (6)
14
Chương 14: Làng Bồng Lâm (7)
15
Chương 15: Làng Bồng Lâm (8)
16
Chương 16: Làng Bồng Lâm (9)
17
Chương 17: Nhà Hát (5)
18
Chương 18: Nhà Hát (6)
19
Chương 19: Nhà Hát (7)
20
Chương 20: Nhà Hát (8)
21
Chương 21: Làng Bồng Lâm (10)
22
Chương 22: Quá Khứ (1)
23
Chương 23: Quá Khứ (2)
24
Chương 24: Quá Khứ (3)
25
Chương 25: Quá Khứ (4)
26
Chương 26: Làng Bồng Lâm (11)
27
Chương 27: Làng Hoa Lệ (1)
28
Chương 28: Làng Hoa Lệ (2)
29
Chương 29: Làng Hoa Lệ (3)
30
Chương 30: Làng Hoa Lệ (4)
31
Chương 31: Làng Hoa Lệ (5)
32
Chương 32: Làng Hoa Lệ (6)
33
Chương 33: Làng Hoa Lệ (7)
34
Chương 34: Làng Hoa Lệ (8)
35
Chương 35: Nhà Hát (9)
36
Chương 36: Nhà Hát (10)
37
Chương 37: Nhà Hát (11)
38
Chương 38: Làng Bồng Lâm (12)
39
Chương 39: Làng Bồng Lâm (13)
40
Chương 40: Làng Bồng Lâm (14)
41
Chương 41: Làng Bồng Lâm (15)
41
Chương 41: Làng Bồng Lâm (15)
40
Chương 40: Làng Bồng Lâm (14)
39
Chương 39: Làng Bồng Lâm (13)
38
Chương 38: Làng Bồng Lâm (12)
37
Chương 37: Nhà Hát (11)
36
Chương 36: Nhà Hát (10)
35
Chương 35: Nhà Hát (9)
34
Chương 34: Làng Hoa Lệ (8)
33
Chương 33: Làng Hoa Lệ (7)
32
Chương 32: Làng Hoa Lệ (6)
31
Chương 31: Làng Hoa Lệ (5)
30
Chương 30: Làng Hoa Lệ (4)
29
Chương 29: Làng Hoa Lệ (3)
28
Chương 28: Làng Hoa Lệ (2)
27
Chương 27: Làng Hoa Lệ (1)
26
Chương 26: Làng Bồng Lâm (11)
25
Chương 25: Quá Khứ (4)
24
Chương 24: Quá Khứ (3)
23
Chương 23: Quá Khứ (2)
22
Chương 22: Quá Khứ (1)
21
Chương 21: Làng Bồng Lâm (10)
20
Chương 20: Nhà Hát (8)
19
Chương 19: Nhà Hát (7)
18
Chương 18: Nhà Hát (6)
17
Chương 17: Nhà Hát (5)
16
Chương 16: Làng Bồng Lâm (9)
15
Chương 15: Làng Bồng Lâm (8)
14
Chương 14: Làng Bồng Lâm (7)
13
Chương 13: Làng Bồng Lâm (6)
12
Chương 12: Nhà Hát (4)
11
Chương 11: Nhà Hát (3)
10
Chương 10: Nhà Hát (2)
9
Chương 9: Nhà Hát (1)
8
Chương 8: Làng Bồng Lâm (5)
7
Chương 7: Làng Bồng Lâm (4)
6
Chương 6: Làng Bồng Lâm (3)
5
Chương 5: Làng Bồng Lâm (2)
4
Chương 4: Làng Bồng Lâm (1)
3
Chương 3: Buổi Hẹn (2)
2
Chương 2: Buổi Hẹn
1
Chương 1: Ngôi Làng Ma Quái
Xem toàn bộ
Tải PDF Ngôi Làng Ma Quái
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play