Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Phạm Tuyết Trinh

Nhan Tổng, Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!

5.0 |

Tên tác giả: Phạm Tuyết Trinh

Lý Y Nhiên là đại tiểu thư nhà họ Lý, mẹ mất sớm, ba lấy thêm mẹ kế, còn có một đứa con gái riêng bằng tuổi với cô. Cô thường xuyên bị ngược đãi và bị bắt nạt, sau khi ba cô mất, để có thể dành được tài sản gia đình, cô đã kí hợp đồng hôn nhân tạm thời với Nhan Lục Tần - Chủ của một công ty lớn, anh cũng đồng ý kí hợp đồng với cô để tránh bị ba mẹ ép hôn với nhà họ Lưu. Tạm thời họ sống chung với nhau tại căn hộ riêng của Nhan Lục Tần và tình yêu ngang trái của họ bắt đầu từ đó...

Truyện này do Phạm Tuyết Trinh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nhan Tổng, Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 93 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: H+
66
Chương 66: H+
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87: H nhẹ
88
Chương 88: H+
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Kết thúc
93
Giới thiệu truyện mới
93
Giới thiệu truyện mới
92
Chương 92: Kết thúc
91
Chương 91
90
Chương 90
89
Chương 89
88
Chương 88: H+
87
Chương 87: H nhẹ
86
Chương 86
85
Chương 85
84
Chương 84
83
Chương 83
82
Chương 82
81
Chương 81
80
Chương 80
79
Chương 79
78
Chương 78
77
Chương 77
76
Chương 76
75
Chương 75
74
Chương 74
73
Chương 73
72
Chương 72
71
Chương 71
70
Chương 70
69
Chương 69
68
Chương 68
67
Chương 67
66
Chương 66: H+
65
Chương 65: H+
64
Chương 64
63
Chương 63
62
Chương 62
61
Chương 61
60
Chương 60
59
Chương 59
58
Chương 58
57
Chương 57
56
Chương 56
55
Chương 55
54
Chương 54
53
Chương 53
52
Chương 52
51
Chương 51
50
Chương 50
49
Chương 49
48
Chương 48
47
Chương 47
46
Chương 46
45
Chương 45
44
Chương 44
43
Chương 43
42
Chương 42
41
Chương 41
40
Chương 40
39
Chương 39
38
Chương 38
37
Chương 37
36
Chương 36
35
Chương 35
34
Chương 34
33
Chương 33
32
Chương 32
31
Chương 31
30
Chương 30
29
Chương 29
28
Chương 28
27
Chương 27
26
Chương 26
25
Chương 25
24
Chương 24
23
Chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
Chương 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Nhan Tổng, Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play