Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Hoa hướng dương màu trắng

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

4.8 |

Tên tác giả: Hoa hướng dương màu trắng

Tâm Tâm hôn mê trong bệnh viện, linh hồn rời khỏi thể xác tình cờ được hệ thống 07 chuyên hỗ trợ các nữ phụ xoay người, báo thù phát hiện. Từ đó, cô cùng hệ thống xuyên các các thế giới, làm nhiệm vụ ngược tâm nam chủ, vả mặt nữ chủ, báo thù những kẻ đã từng chà đạp nữ phụ. Sau mỗi nhiệm vụ thành công, cô sẽ được thưởng điểm, tích lũy được 1000 điểm sẽ nhận được một cơ hội ước nguyện.
Thế giới 1:
Nữ phụ thanh mai và nam chủ trúc mã bên nhau từ nhỏ. Nữ phụ thích nam chủ nhưng nam chủ không yêu cô mà yêu nữ chủ. Sau này vì hiểu lầm, vì cách trở, nam chính và nữ chính chia tay nhau tách ra. Nam chủ trong lúc đau khổ, đã nhận lời tỏ tình của nữ phụ thanh mai. 5 năm sau, khi hai người chuẩn bị làm đám cưới, đột nhiên nữ chủ quay về, giải thích hiểu lầm. Nam chủ nói với nữ phụ, cô chỉ là đang đi mượn tình yêu của nữ chủ. Hiện giờ, nữ chủ đã quay trở lại, tình yêu đi mượn này cần phải được trả lại cho chính chủ. Tâm Tâm xuyên đến, làm nam chủ nhận ra người hắn yêu thực ra không phải nữ chủ mà

Truyện này do Hoa hướng dương màu trắng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 141 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Nữ phụ thanh mai 1
2
Nữ phụ thanh mai 2
3
Nữ phụ thanh mai 3
4
Nữ phụ thanh mai 4
5
Nữ phụ thanh mai 5
6
Nữ phụ thanh mai 6
7
Nữ phụ thanh mai 7
8
Nữ phụ thanh mai 8
9
Nữ phụ thanh mai 9
10
Nữ phụ thanh mai 10
11
Nữ phụ thanh mai 11
12
Nữ phụ thanh mai 12
13
Nữ phụ thanh mai 13
14
Nữ phụ thanh mai 14
15
Nữ phụ thanh mai 15
16
Nữ phụ thanh mai 16
17
Nữ phụ thanh mai 17
18
Nữ phụ thanh mai 18
19
Nữ phụ thanh mai 19
20
Nữ phụ thanh mai 20
21
Nữ phụ thanh mai 21
22
Nữ phụ thanh mai 22
23
Nữ phụ thanh mai 23
24
Nữ phụ thanh mai 24
25
Nữ phụ thanh mai 25
26
Nữ phụ thanh mai 26
27
Chương 27
28
Nữ phụ thanh mai 28
29
Nữ phụ thanh mai 29
30
Nữ phụ thanh mai 30
31
Nữ phụ thanh mai 31
32
Nữ phụ thanh mai 32
33
Nữ phụ thanh mai 33
34
Chương 34
35
Nữ phụ thanh mai 35
36
Nữ phụ thanh mai 36
37
Nữ phụ thanh mai 37
38
Nữ phụ thanh mai 38
39
Nữ phụ thanh mai 39
40
Nữ phụ thanh mai 40
41
Nữ phụ thanh mai 41
42
Nữ phụ thanh mai 42
43
Nữ phụ thanh mai 43
44
Nữ phụ thanh mai 44
45
Nữ phụ thanh mai 45
46
Chương 46
47
Nữ phụ thanh mai 47
48
Nữ phụ thanh mai 48
49
Nữ phụ thanh mai 49
50
Nữ phụ thanh mai 50
51
Nữ phụ thanh mai 51
52
Nữ phụ thanh mai 52
53
Nữ phụ thanh mai 53
54
Nữ phụ thanh mai 54
55
Nữ phụ thanh mai 55
56
Phiên ngoại nữ phụ thanh mai
57
Nữ giả nam 1
58
Nữ giả nam 2
59
Nữ giả nam 3
60
Nữ giả nam 4
61
Nữ giả nam 5
62
Nữ giả nam 6
63
Nữ giả nam 7
64
Nữ giả nam 8
65
Nữ giả nam 9
66
Nữ giả nam 10
67
Nữ giả nam 11
68
Nữ giả nam 12
69
Nữ giả nam 13
70
Nữ giả nam 14
71
Nữ giả nam 15
72
Nữ giả nam 16
73
Nữ giả nam 17
74
Nữ giả nam 18
75
Nữ giả nam 19
76
Nữ giả nam 20
77
Nữ giả nam 21
78
Nữ giả nam 22
79
Nữ giả nam 23
80
Nữ giả nam 24
81
Nữ giả nam 25
82
Nữ giả nam 26
83
Nữ giả nam 27
84
Nữ giả nam 28
85
Nữ giả nam 29
86
Nữ giả nam 30
87
Nữ giả nam 31
88
Nữ giả nam 32
89
Nữ giả nam 33
90
Nữ giả nam 34
91
Nữ giả nam 35
92
Nữ giả nam 36
93
Nữ giả nam 37
94
Nữ giả nam 38
95
Nữ giả nam 39
96
Nữ giả nam 40
97
Nữ giả nam 41
98
Nữ giả nam 42
99
Nữ giả nam 43
100
Nữ giả nam 44
101
Nữ giả nam 45
102
Nữ giả nam 46
103
Nữ giả nam 47
104
Nữ giả nam 48
105
Nữ giả nam 49
106
Nữ giả nam 50
107
Nữ giả nam 51
108
Nữ giả nam 52
109
Nữ giả nam 53
110
Nữ giả nam 54
111
Nữ giả nam 55
112
Nữ giả nam 56
113
Nữ giả nam 57
114
Trở lại tinh tế 1
115
Trở lại tinh tế 2
116
Trở lại tinh tế 3
117
Trở lại tinh tế 4
118
Trở lại tinh tế 5
119
Trở lại tinh tế 6
120
Trở lại tinh tế 7
121
Trở lại tinh tế 8
122
Trở lại tinh tế 9
123
Trở lại tinh tế 10
124
Trở lại tinh tế 11
125
Trở lại tinh tế 12
126
Trở lại tinh tế 13
127
Trở lại tinh tế 14
128
Trở lại tinh tế 15
129
Trở lại tinh tế 16
130
Trở lại tinh tế 17
131
Trở lại tinh tế 18
132
Trở lại tinh tế 19
133
Trở lại tinh tế 20
134
Trở lại tinh tế 21
135
Trở lại tinh tế 22
136
Trở lại tinh tế 23
137
Trở lại tinh tế 24
138
Trở lại tinh tế 25
139
Trở lại tinh tế 26
140
Phiên ngoại - Vụ bắt cóc 1
141
Phiên ngoại - Nhiệm vụ tìm vợ
141
Phiên ngoại - Nhiệm vụ tìm vợ
140
Phiên ngoại - Vụ bắt cóc 1
139
Trở lại tinh tế 26
138
Trở lại tinh tế 25
137
Trở lại tinh tế 24
136
Trở lại tinh tế 23
135
Trở lại tinh tế 22
134
Trở lại tinh tế 21
133
Trở lại tinh tế 20
132
Trở lại tinh tế 19
131
Trở lại tinh tế 18
130
Trở lại tinh tế 17
129
Trở lại tinh tế 16
128
Trở lại tinh tế 15
127
Trở lại tinh tế 14
126
Trở lại tinh tế 13
125
Trở lại tinh tế 12
124
Trở lại tinh tế 11
123
Trở lại tinh tế 10
122
Trở lại tinh tế 9
121
Trở lại tinh tế 8
120
Trở lại tinh tế 7
119
Trở lại tinh tế 6
118
Trở lại tinh tế 5
117
Trở lại tinh tế 4
116
Trở lại tinh tế 3
115
Trở lại tinh tế 2
114
Trở lại tinh tế 1
113
Nữ giả nam 57
112
Nữ giả nam 56
111
Nữ giả nam 55
110
Nữ giả nam 54
109
Nữ giả nam 53
108
Nữ giả nam 52
107
Nữ giả nam 51
106
Nữ giả nam 50
105
Nữ giả nam 49
104
Nữ giả nam 48
103
Nữ giả nam 47
102
Nữ giả nam 46
101
Nữ giả nam 45
100
Nữ giả nam 44
99
Nữ giả nam 43
98
Nữ giả nam 42
97
Nữ giả nam 41
96
Nữ giả nam 40
95
Nữ giả nam 39
94
Nữ giả nam 38
93
Nữ giả nam 37
92
Nữ giả nam 36
91
Nữ giả nam 35
90
Nữ giả nam 34
89
Nữ giả nam 33
88
Nữ giả nam 32
87
Nữ giả nam 31
86
Nữ giả nam 30
85
Nữ giả nam 29
84
Nữ giả nam 28
83
Nữ giả nam 27
82
Nữ giả nam 26
81
Nữ giả nam 25
80
Nữ giả nam 24
79
Nữ giả nam 23
78
Nữ giả nam 22
77
Nữ giả nam 21
76
Nữ giả nam 20
75
Nữ giả nam 19
74
Nữ giả nam 18
73
Nữ giả nam 17
72
Nữ giả nam 16
71
Nữ giả nam 15
70
Nữ giả nam 14
69
Nữ giả nam 13
68
Nữ giả nam 12
67
Nữ giả nam 11
66
Nữ giả nam 10
65
Nữ giả nam 9
64
Nữ giả nam 8
63
Nữ giả nam 7
62
Nữ giả nam 6
61
Nữ giả nam 5
60
Nữ giả nam 4
59
Nữ giả nam 3
58
Nữ giả nam 2
57
Nữ giả nam 1
56
Phiên ngoại nữ phụ thanh mai
55
Nữ phụ thanh mai 55
54
Nữ phụ thanh mai 54
53
Nữ phụ thanh mai 53
52
Nữ phụ thanh mai 52
51
Nữ phụ thanh mai 51
50
Nữ phụ thanh mai 50
49
Nữ phụ thanh mai 49
48
Nữ phụ thanh mai 48
47
Nữ phụ thanh mai 47
46
Chương 46
45
Nữ phụ thanh mai 45
44
Nữ phụ thanh mai 44
43
Nữ phụ thanh mai 43
42
Nữ phụ thanh mai 42
41
Nữ phụ thanh mai 41
40
Nữ phụ thanh mai 40
39
Nữ phụ thanh mai 39
38
Nữ phụ thanh mai 38
37
Nữ phụ thanh mai 37
36
Nữ phụ thanh mai 36
35
Nữ phụ thanh mai 35
34
Chương 34
33
Nữ phụ thanh mai 33
32
Nữ phụ thanh mai 32
31
Nữ phụ thanh mai 31
30
Nữ phụ thanh mai 30
29
Nữ phụ thanh mai 29
28
Nữ phụ thanh mai 28
27
Chương 27
26
Nữ phụ thanh mai 26
25
Nữ phụ thanh mai 25
24
Nữ phụ thanh mai 24
23
Nữ phụ thanh mai 23
22
Nữ phụ thanh mai 22
21
Nữ phụ thanh mai 21
20
Nữ phụ thanh mai 20
19
Nữ phụ thanh mai 19
18
Nữ phụ thanh mai 18
17
Nữ phụ thanh mai 17
16
Nữ phụ thanh mai 16
15
Nữ phụ thanh mai 15
14
Nữ phụ thanh mai 14
13
Nữ phụ thanh mai 13
12
Nữ phụ thanh mai 12
11
Nữ phụ thanh mai 11
10
Nữ phụ thanh mai 10
9
Nữ phụ thanh mai 9
8
Nữ phụ thanh mai 8
7
Nữ phụ thanh mai 7
6
Nữ phụ thanh mai 6
5
Nữ phụ thanh mai 5
4
Nữ phụ thanh mai 4
3
Nữ phụ thanh mai 3
2
Nữ phụ thanh mai 2
1
Nữ phụ thanh mai 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play