Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Phạm Thị Ngọc Khuê

Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa

4.6 |

Tên tác giả: Phạm Thị Ngọc Khuê

Sau một đêm đi dự tiệc sinh nhật của bạn rồi uống say, Hạ An Nhiên tỉnh dậy trong chiếc phòng xa lạ cùng với người đàn ông nổi tiếng phong lưu đào hoa của thành phố H. Từ đó cuộc đời cô bắt đầu lệch quỹ đạo ban đầu...

Truyện này do Phạm Thị Ngọc Khuê cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 103 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1 Biến cố lần đầu
2
Chương 2 Hẹn gặp
3
Chương 3 Hợp tác
4
Chương 4 Về nhà
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Muốn bao nhiêu?
7
Chương 7 Ba mẹ biết chuyện
8
Chương 8 Tức Giận, Đến Diệp Gia
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương13 Thời gian mang thai kết thúc
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17 Con muốn đi chơi cùng ba
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23 Tôi có từng nhận nó là con tôi sao?
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26 Bắt đầu cuộc sống mới.
27
Chương 27 Tiệc chào mừng
28
Chương 28
29
Thông báo 2/10
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 Họp phụ huynh
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Cuối cùng...
103
Cuối cùng...
102
Chương 101
101
Chương 100
100
Chương 99
99
Chương 98
98
Chương 97
97
Chương 96
96
Chương 95
95
Chương 94
94
Chương 93
93
Chương 92
92
Chương 91
91
Chương 90
90
Chương 89
89
Chương 88
88
Chương 87
87
Chương 86
86
Chương 85
85
Chương 84
84
Chương 83
83
Chương 82
82
Chương 81
81
Chương 80
80
Chương 79
79
Chương 78
78
Chương 77
77
Chương 76
76
Chương 75
75
Chương 74
74
Chương 73
73
Chương 72
72
Chương 71
71
Chương 70
70
Chương 69
69
Chương 68
68
Chương 67
67
Chương 66
66
Chương 65
65
Chương 64
64
Chương 63
63
Chương 62
62
Chương 61
61
Chương 60
60
Chương 59
59
Chương 58
58
Chương 57
57
Chương 56
56
Chương 55
55
Chương 54
54
Chương 53
53
Chương 52
52
Chương 51
51
Chương 50
50
Chương 49
49
Chương 48
48
Chương 47
47
Chương 46
46
Chương 45
45
Chương 44
44
Chương 43
43
Chương 42
42
Chương 41
41
Chương 40
40
Chương 39
39
Chương 38 Họp phụ huynh
38
Chương 37
37
Chương 36
36
Chương 35
35
Chương 34
34
Chương 33
33
Chương 32
32
Chương 31
31
Chương 30
30
Chương 29
29
Thông báo 2/10
28
Chương 28
27
Chương 27 Tiệc chào mừng
26
Chương 26 Bắt đầu cuộc sống mới.
25
Chương 25
24
Chương 24
23
Chương 23 Tôi có từng nhận nó là con tôi sao?
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17 Con muốn đi chơi cùng ba
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương13 Thời gian mang thai kết thúc
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8 Tức Giận, Đến Diệp Gia
7
Chương 7 Ba mẹ biết chuyện
6
Chương 6 Muốn bao nhiêu?
5
Chương 5 Mang thai
4
Chương 4 Về nhà
3
Chương 3 Hợp tác
2
Chương 2 Hẹn gặp
1
Chương 1 Biến cố lần đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play