Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: hoàng hôn trên biển

Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

4.3 |

Tên tác giả: hoàng hôn trên biển

Na9: Hàn Hạo Dương, 27t, chủ tịch tập đoàn Hàn thị đứng đầu thành A..
Nư9: Sở Diệu Linh, 23t, nhị tiểu thư Sở gia, xinh đẹp nhưng tính tình kiêu căng..
Mọi chuyện sẽ ra sao khi Sở Diệu Linh tỉnh dậy sau vụ tai nạn, một người nhập vào cơ thể, giúp cô được mọi người yêu mến, có cái nhìn tích cực hơn ngày trước....

Truyện này do hoàng hôn trên biển cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 88 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1 Bệnh Viện
2
Chương 2 Gặp Tai Nạn
3
Chương 3 Trọng sinh
4
Chương 4 Biến thành một người khác
5
Chương 5 Gặp mặt
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
chương 11
12
Chương 12
13
chương 13
14
Chương 14
15
chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
chương 19
20
chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88 : Viên mãn
88
Chương 88 : Viên mãn
87
Chương 87
86
Chương 86
85
Chương 85
84
Chương 84
83
Chương 83
82
chương 82
81
Chương 81
80
Chương 80
79
Chương 79
78
chương 78
77
Chương 77
76
Chương 76
75
Chương 75
74
Chương 74
73
Chương 73
72
Chương 72
71
Chương 71
70
Chương 70
69
chương 69
68
Chương 68
67
Chương 67
66
Chương 66
65
Chương 65
64
Chương 64
63
Chương 63
62
Chương 62
61
Chương 61
60
Chương 60
59
Chương 59
58
Chương 58
57
Chương 57
56
Chương 56
55
chương 55
54
chương 54
53
chương 53
52
chương 52
51
chương 51
50
chương 50
49
chương 49
48
chương 48
47
Chương 47
46
Chương 46
45
Chương 45
44
Chương 44
43
Chương 43
42
Chương 42
41
chương 41
40
chương 40
39
chương 39
38
chương 38
37
chương 37
36
chương 36
35
chương 35
34
chương 34
33
Chương 33
32
Chương 32
31
Chương 31
30
chương 30
29
chương 29
28
Chương 28
27
Chương 27
26
Chương 26
25
Chương 25
24
Chương 24
23
chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
chương 20
19
chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
chương 15
14
Chương 14
13
chương 13
12
Chương 12
11
chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5 Gặp mặt
4
Chương 4 Biến thành một người khác
3
Chương 3 Trọng sinh
2
Chương 2 Gặp Tai Nạn
1
Chương 1 Bệnh Viện
Xem toàn bộ
Tải PDF Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play