Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Lan Nhân Nhứ Quả

Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

5.0 |

Tên tác giả: Lan Nhân Nhứ Quả

Quan Sương lên thành phố tìm việc ,vô tình cứu được ông chủ của một công ty nổi tiếng.
Vì thế được đưa vào làm bằng cửa sau , nhưng điều đó làm cô bị người ta hiểu lầm. Trong đó có con trai ông chủ là Tổng Tài công ty.

Truyện này do Lan Nhân Nhứ Quả cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 43 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play