Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: văn chung

Võ Lâm Thần Thoại

5.0 |

Tên tác giả: văn chung

có một thanh niên tên là văn chung đang trên đường đi làm , vì quá gấp nên không nhìn đường bị xe cán qua chết ngay tại chỗ , linh hồn hắn xuyên qua thời không nhập vào một tên thanh niên , lúc hắn mở mắt ra mới biết ở đây là cái thôn làng nhỏ còn tên thanh niên mà hắn nhập vào thì đã chết được 1 ngày , khi hắn biết thế giới này cực kỳ rối loạn ngày nào cũng có người chết ăn không đủ no , sơn tặc đâu đâu cũng có để xem hắn làm như thế nào đứng trên đỉnh của thế giới này .

Truyện này do văn chung cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Võ Lâm Thần Thoại
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 58 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
chương 1 : xuyên qua
2
chương 2 : hệ thống xuất hiện
3
chương 3 : bắt đầu treo máy
4
chương 4 : 15 ngày sau
5
chương 5 : vào núi đi săn
6
chương 6 : chuận bị giết lý châu
7
chương 7 lý châu chết
8
chương 8 giết lão hổ
9
chương 9 chuận bị bán lão hổ
10
chương 10 bán lão hổ (trung)
11
chương 11 bán lão hổ ( hạ )
12
chương 12 võ giả
13
chương 13 haha thật sảng
14
chương 14 cương thi
15
chương 15 chợ đen
16
chương 16 dương khí công
17
chương 17 võ quán
18
chương 18 rèn thể một tầng
19
chương 19 võ quán
20
chương 20 có ân báo ân có oán báo oán
21
chương 21 bắt đầu luyện võ kỹ
22
chương 22 tiểu bổ canh
23
chương 23 cương thi tập kích thôn
24
chương 24 cuồng đao trảm
25
chương 25 sông ngư trường
26
chương 26 muốn dạy võ cho thôn dân
27
chương 27 bình cảnh
28
chương 28 mã tiểu điệp
29
chương 29 huyền sơn
30
chương 30 nhận nhiệm vụ
31
chương 31 phi thiên một trảm
32
chương 32 chuận bị khai chiến
33
chương 33 đặng nhất đao chết
34
chương 34 giải quyết
35
chương 35 giải cứu con tin thành công
36
chương 36 Dã cẩu bang
37
chương 37 làm môn khách bang phái
38
chương 38 Hồ na thiên phú
39
Chương 39 muốn thành lập bảng phái
40
chương 40 bang phái tên việt nam
41
chương 41 bắt đầu dạy thôn dân học võ
42
chương 42 ngự thú thuật
43
chương 43 chuận bin tạo quân đội
44
chương 44 1 năm sau
45
chương 45 nữ nhi của tông chủ luyện dược tông chết
46
chương 46 luyện dược tông
47
chương 47 muốn vào luyện dược tông
48
chương 48 vào luyện dược tông
49
chương 49 tà thuật
50
chương 50 trúc Thanh y chết
51
chương 51 lý thiên la
52
chương 52 chuận bị quay về
53
chương 53 gặp giặc cướp
54
chương 54 mỹ duyên
55
chương 55 sắp đột phá luyện da cảnh
56
chương 56 ngươi chịu không được
57
chương 57 đột phá luyện da cảnh
58
chương 58 bá trọng vĩ
58
chương 58 bá trọng vĩ
57
chương 57 đột phá luyện da cảnh
56
chương 56 ngươi chịu không được
55
chương 55 sắp đột phá luyện da cảnh
54
chương 54 mỹ duyên
53
chương 53 gặp giặc cướp
52
chương 52 chuận bị quay về
51
chương 51 lý thiên la
50
chương 50 trúc Thanh y chết
49
chương 49 tà thuật
48
chương 48 vào luyện dược tông
47
chương 47 muốn vào luyện dược tông
46
chương 46 luyện dược tông
45
chương 45 nữ nhi của tông chủ luyện dược tông chết
44
chương 44 1 năm sau
43
chương 43 chuận bin tạo quân đội
42
chương 42 ngự thú thuật
41
chương 41 bắt đầu dạy thôn dân học võ
40
chương 40 bang phái tên việt nam
39
Chương 39 muốn thành lập bảng phái
38
chương 38 Hồ na thiên phú
37
chương 37 làm môn khách bang phái
36
chương 36 Dã cẩu bang
35
chương 35 giải cứu con tin thành công
34
chương 34 giải quyết
33
chương 33 đặng nhất đao chết
32
chương 32 chuận bị khai chiến
31
chương 31 phi thiên một trảm
30
chương 30 nhận nhiệm vụ
29
chương 29 huyền sơn
28
chương 28 mã tiểu điệp
27
chương 27 bình cảnh
26
chương 26 muốn dạy võ cho thôn dân
25
chương 25 sông ngư trường
24
chương 24 cuồng đao trảm
23
chương 23 cương thi tập kích thôn
22
chương 22 tiểu bổ canh
21
chương 21 bắt đầu luyện võ kỹ
20
chương 20 có ân báo ân có oán báo oán
19
chương 19 võ quán
18
chương 18 rèn thể một tầng
17
chương 17 võ quán
16
chương 16 dương khí công
15
chương 15 chợ đen
14
chương 14 cương thi
13
chương 13 haha thật sảng
12
chương 12 võ giả
11
chương 11 bán lão hổ ( hạ )
10
chương 10 bán lão hổ (trung)
9
chương 9 chuận bị bán lão hổ
8
chương 8 giết lão hổ
7
chương 7 lý châu chết
6
chương 6 : chuận bị giết lý châu
5
chương 5 : vào núi đi săn
4
chương 4 : 15 ngày sau
3
chương 3 : bắt đầu treo máy
2
chương 2 : hệ thống xuất hiện
1
chương 1 : xuyên qua
Xem toàn bộ
Tải PDF Võ Lâm Thần Thoại
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play