Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: 颜定ngân Đình💜

Chú Già Em Yêu

4.7 |

Tên tác giả: 颜定ngân Đình💜

Khoảng cách 12 tuổi có phải là quá lớn?
Ngày cô bé 9 tuổi, Nhược Giai hồn nhiên nói:
Chú Minh đợi cháu lớn lên làm người giàu rồi thì cháu sẽ nuôi cơm chú.
Cả ba Thẩm và Lục Thế Minh nghe vậy liền phì cười trước câu nói của cô. Kể cả mẹ cô đang đi từ trong bếp ra cũng không nhịn được cười vui vẻ trêu ghẹo cô.
Thôi đi tiểu thư ạ, đợi con lớn rồi chú Minh của con vợ con đầy cả rồi. Ai cần con nuôi cơm nữa chứ.
Nhược Giai nhìn sang mẹ cười hì hì rồi nhìn sang Thế Minh, bỗng con bé nói một câu mà cả nhà ngớ người ngơ ngác.
Vậy chú Minh đợi Nhược Giai lớn nhé. Cháu lớn rồi sẽ sang cưới chú về nuôi cơm chú.

Truyện này do 颜定ngân Đình💜 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Chú Già Em Yêu
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 96 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2...
3
Chương 3...
4
Chương 4...
5
Chương 5... ( 1 )
6
Chương 6... ( 2 )
7
Chương 7... ( 3 )
8
Chương 8....
9
Chương 9...
10
Chương 10...
11
Chương 11....
12
Chương 12...
13
Chương 13...
14
Chương 14...
15
Chương 15...
16
Chương 16....
17
Chương 17 ...
18
Chương 18...
19
Chương 19...
20
Chương 20...
21
Chương 21....
22
Chương 22....
23
Chương 23...
24
Chương 24....
25
Chương 25...
26
Chương 26....
27
Chương 27.....
28
Chương 28...
29
Chương 29...
30
Chương 30....
31
Chương 31.....
32
Chương 32...
33
Chương 33....
34
Chương 34....
35
Chương 35....
36
Chương 36....
37
Chương 37...
38
Chương 38....
39
Chương 39....
40
Chương 40....
41
Chương 41.....
42
Chương 42
43
Chương 43....
44
Chương 44...
45
Chương 45....
46
Chương 46...
47
Chương 47....
48
Chương 48....
49
Chương 49....
50
Chương 50...
51
Chương 51.... Hồi ức (1)
52
Chương 52...( Hồi ức 2 )
53
Chương 53......
54
Chương 54... Hồi ức
55
Chuonge 55...
56
Chương 56....
57
Chương 57....
58
Chương 58....
59
Chương 59....
60
Chương 60...
61
Chương 61....
62
Chương 62...
63
Chương 63...
64
Chương 64...
65
Chương 65...
66
Chương 66...
67
Chương 67...
68
Chương 68...
69
Chương 69...
70
Chương 70 ....
71
Chương 71...
72
Chương 72...
73
Chương 73...
74
Chương 74....
75
Chương 75
76
Chương 76...
77
Chương 77...
78
Chương 78...
79
Chương 79...
80
Chương 80....
81
Chương 81...
82
Chương 82....
83
Chương 83...
84
Chương 84...
85
Chương 85...
86
Chương 86...
87
Chương 87...
88
Chương 88....
89
Chương 89...
90
Chương 90...
91
Chương 91...
92
Chương 92...
93
Chương 93.... Ngoại Truyện
94
Chương 94... Ngoại Truyện
95
Chương 95.... The and
96
Đôi lời muốn nói.
96
Đôi lời muốn nói.
95
Chương 95.... The and
94
Chương 94... Ngoại Truyện
93
Chương 93.... Ngoại Truyện
92
Chương 92...
91
Chương 91...
90
Chương 90...
89
Chương 89...
88
Chương 88....
87
Chương 87...
86
Chương 86...
85
Chương 85...
84
Chương 84...
83
Chương 83...
82
Chương 82....
81
Chương 81...
80
Chương 80....
79
Chương 79...
78
Chương 78...
77
Chương 77...
76
Chương 76...
75
Chương 75
74
Chương 74....
73
Chương 73...
72
Chương 72...
71
Chương 71...
70
Chương 70 ....
69
Chương 69...
68
Chương 68...
67
Chương 67...
66
Chương 66...
65
Chương 65...
64
Chương 64...
63
Chương 63...
62
Chương 62...
61
Chương 61....
60
Chương 60...
59
Chương 59....
58
Chương 58....
57
Chương 57....
56
Chương 56....
55
Chuonge 55...
54
Chương 54... Hồi ức
53
Chương 53......
52
Chương 52...( Hồi ức 2 )
51
Chương 51.... Hồi ức (1)
50
Chương 50...
49
Chương 49....
48
Chương 48....
47
Chương 47....
46
Chương 46...
45
Chương 45....
44
Chương 44...
43
Chương 43....
42
Chương 42
41
Chương 41.....
40
Chương 40....
39
Chương 39....
38
Chương 38....
37
Chương 37...
36
Chương 36....
35
Chương 35....
34
Chương 34....
33
Chương 33....
32
Chương 32...
31
Chương 31.....
30
Chương 30....
29
Chương 29...
28
Chương 28...
27
Chương 27.....
26
Chương 26....
25
Chương 25...
24
Chương 24....
23
Chương 23...
22
Chương 22....
21
Chương 21....
20
Chương 20...
19
Chương 19...
18
Chương 18...
17
Chương 17 ...
16
Chương 16....
15
Chương 15...
14
Chương 14...
13
Chương 13...
12
Chương 12...
11
Chương 11....
10
Chương 10...
9
Chương 9...
8
Chương 8....
7
Chương 7... ( 3 )
6
Chương 6... ( 2 )
5
Chương 5... ( 1 )
4
Chương 4...
3
Chương 3...
2
Chương 2...
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Chú Già Em Yêu
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play