Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Nhậm Huân

Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

4.4 |

Tên tác giả: Nhậm Huân

Anh là chủ tịch Phó Cẩn Hiên nam nay 32t . Vào ngày cưới bạn gái bỏ đi để thay thế cô dâu anh đã lựa chọn cô gái mà bạn gái anh bảo đã bị cô ấy hãm hại. Một phần vì không muốn làm mất mặt gia đình và 2 là trả thù cho bạn gái anh. Cô chính là Hạ chi Linh 23t đang làm bác sỹ và học ngành thời trang. Gia cảnh bình thường chơi thân với Ngọc Mai bạn gái anh nhưng chưa bao giờ gặp anh. Vì lý do bất khả kháng nên hai người lấy nhau ban đầu anh hành hạ cô đủ điều để trả thù nhưng khi phát hiện sự thật cũng là lúc cô rời đi. anh mất 3 năm truy thê về

Truyện này do Nhậm Huân cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 43 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Đổi cô dâu
2
Chương 2.
3
Chương 3.
4
Chương 4. Tức giận của anh
5
Chương 5. Đem cô làm quà.
6
Chương 6.Hành Hạ
7
Chương 7. Trốn đi làm
8
Chương 8. Dự tiệc cùng anh
9
Chương 9. Dự tiệc tiếp
10
Chương 10. Say (H+)
11
Chương 11. Ghét bỏ
12
Chương 12. Rung động
13
Ghen (H+)
14
Chương 14. Hạnh phúc mới đầu
15
Chương 15. Đau
16
Chương 16. Sống cùng nhau
17
Chương 17. Hiểu lầm
18
Chương 18. Tổn thương.
19
Chương 19. Li Hôn
20
Chương 20. Ra tòa và nguy hiểm
21
Chươnh 21. Chạm Mặt
22
Chương 22. Ngọc Mai mang thai
23
Chương 23. Nguy hiểm
24
Chương 24. Lựa chọn của Cẩn Hiên
25
Chương 25. Bi thương
26
Chương 26. hôn lễ lần 2
27
Chương 27. Sự thật
28
Chương 28. Hối Hận
29
Chương 29. cái kết của Ngọc Mai
30
Chương 30. Lặng lẽ quan sát
31
Chương 31. Sinh con
32
Chương 32. Lặng lẽ phía sau.
33
Chương 33.
34
Chương 34. Bí quyết theo đuổi vợ của Phó Tổng
35
Chương 35. Kế hoạch theo đuổi vợ.
36
Chương 36. Theo đuổi tiếp
37
Chương 37. Từ bỏ cũng là bắt đầu lại
38
Chương 38. Phó Cẩn Hiên rời đi.
39
Chương 39. Nguy hiểm
40
Chương 40. Cẩn Nam bị bắt cóc
41
Chương 41.
42
Chương 42.
43
Chương 43. Kết
43
Chương 43. Kết
42
Chương 42.
41
Chương 41.
40
Chương 40. Cẩn Nam bị bắt cóc
39
Chương 39. Nguy hiểm
38
Chương 38. Phó Cẩn Hiên rời đi.
37
Chương 37. Từ bỏ cũng là bắt đầu lại
36
Chương 36. Theo đuổi tiếp
35
Chương 35. Kế hoạch theo đuổi vợ.
34
Chương 34. Bí quyết theo đuổi vợ của Phó Tổng
33
Chương 33.
32
Chương 32. Lặng lẽ phía sau.
31
Chương 31. Sinh con
30
Chương 30. Lặng lẽ quan sát
29
Chương 29. cái kết của Ngọc Mai
28
Chương 28. Hối Hận
27
Chương 27. Sự thật
26
Chương 26. hôn lễ lần 2
25
Chương 25. Bi thương
24
Chương 24. Lựa chọn của Cẩn Hiên
23
Chương 23. Nguy hiểm
22
Chương 22. Ngọc Mai mang thai
21
Chươnh 21. Chạm Mặt
20
Chương 20. Ra tòa và nguy hiểm
19
Chương 19. Li Hôn
18
Chương 18. Tổn thương.
17
Chương 17. Hiểu lầm
16
Chương 16. Sống cùng nhau
15
Chương 15. Đau
14
Chương 14. Hạnh phúc mới đầu
13
Ghen (H+)
12
Chương 12. Rung động
11
Chương 11. Ghét bỏ
10
Chương 10. Say (H+)
9
Chương 9. Dự tiệc tiếp
8
Chương 8. Dự tiệc cùng anh
7
Chương 7. Trốn đi làm
6
Chương 6.Hành Hạ
5
Chương 5. Đem cô làm quà.
4
Chương 4. Tức giận của anh
3
Chương 3.
2
Chương 2.
1
Đổi cô dâu
Xem toàn bộ
Tải PDF Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play