Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Fanfic idol | Đồng nhân idol

180.4K

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngọt sủng-1 | Luân lý cấm kỵ

18.9K

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Mối tình đầu | Bá đạo tổng tài

106.1K

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

1.1M

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Oan gia | Tiểu thuyết ngắn

59.8K

Ôn Nhu Như Hạ

Ôn Nhu Như Hạ

Trường học | Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Yêu thầm | Nửa thanh xuân nửa đô thị

71.7K

XUYÊN KHÔNG VẪN KHÔNG YÊN

XUYÊN KHÔNG VẪN KHÔNG YÊN

Đã Full | Bách hợp | Xuyên việt

83.4K

[BH] Trà Xanh Có Vị Ngọt

[BH] Trà Xanh Có Vị Ngọt

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng

42.0K

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp | Sư đồ | Tu tiên

279.7K

[BH FULL H+ HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

[BH FULL H+ HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Tình yêu - LGBT

467.6K

Ta Xuyên Gặp Công Chúa

Ta Xuyên Gặp Công Chúa

Đã Full | Bách hợp | Triều đại giả tưởng | Xuyên qua thời không

54.0K

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

165.9K

[Bách hợp-Tâm Linh-Tâm lý] Truyện Tâm Ma

[Bách hợp-Tâm Linh-Tâm lý] Truyện Tâm Ma

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Tình yêu - LGBT | Quỷ nhập thân

31.1K

[BH-ĐL] Cô Gái Của Tôi

[BH-ĐL] Cô Gái Của Tôi

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Tình yêu - LGBT

280.6K

Kim Chỉ Nam Vì Người Mà Lệch Hướng

Kim Chỉ Nam Vì Người Mà Lệch Hướng

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Ngược | Showbiz | Boylove

1.7K

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Truy thê | Showbiz

33.6K

Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

30.3K

Tên Truyện : Hãy Luôn Ở Bên Em Nhé !

Tên Truyện : Hãy Luôn Ở Bên Em Nhé !

Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Đô thị

9.6K

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play