Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp | Sư đồ | Tu tiên

432.9K

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Oan gia | Tiểu thuyết ngắn

148.2K

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Đã Full | Bách hợp | Đô thị | Ngọt ngào sủng thê

1.3M

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

1.2M

[BH FULL HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

[BH FULL HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Tình yêu - LGBT

509.1K

Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Yêu thầm | Xuyên sách | Học đường

123.2K

[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

395.3K

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngọt sủng-1 | Luân lý cấm kỵ

82.6K

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Fanfic idol | Đồng nhân idol

247.0K

Tình Một Đêm - [Ver Tiểu Thuyết]

Tình Một Đêm - [Ver Tiểu Thuyết]

Đã Full | Ngọt sủng | Ngược | 419 | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Bá đạo tổng tài | Quan hệ ngoài luồng

30.2K

Ta Xuyên Gặp Công Chúa

Ta Xuyên Gặp Công Chúa

Đã Full | Bách hợp | Triều đại giả tưởng | Xuyên qua thời không

72.6K

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Mối tình đầu | Bá đạo tổng tài

203.3K

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

308.0K

Làm Phản Diện Chi Nữ Không Tốt Sao??

Làm Phản Diện Chi Nữ Không Tốt Sao??

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Trùng sinh | Thiên kim lụi bại | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Cuộc sống bình dị

34.3K

[BH] Thanh Xuân Như Lửa

[BH] Thanh Xuân Như Lửa

Trường học | Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng

35.4K

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Truy thê | Showbiz

45.2K

[Bách Hợp] - Gia Sư Của Tôi

[Bách Hợp] - Gia Sư Của Tôi

Đã Full | Bách hợp | Ngược | Ép hôn | Đô thị | Học đường | Bá đạo tổng tài

80.8K

[BH] Trà Xanh Có Vị Ngọt

[BH] Trà Xanh Có Vị Ngọt

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng

59.5K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play