Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

296.1K

BHTT H+++ Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

BHTT H+++ Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Tình yêu | Bách hợp | Hoàng tử trong mộng

2.8M

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

186.0K

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp | Sư đồ | Tu tiên

317.3K

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Mối tình đầu | Bá đạo tổng tài

152.0K

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

[Bách] Em Thoát Được Tôi Sao?

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Oan gia | Tiểu thuyết ngắn

81.1K

Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Tình yêu | Bách hợp | Ngọt ngào sủng thê | Triều đại giả tưởng | Cổ đại cung đình | Loạn thế mưu quyền

7.3K

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngọt sủng-1 | Luân lý cấm kỵ

38.2K

Xuyên Không Thành Vương Gia

Xuyên Không Thành Vương Gia

Đã Full | Bách hợp | Xuyên việt

74.4K

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

1.2M

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Bách hợp | Đô thị | Ngọt ngào sủng thê

1.0M

[BH FULL H+ HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

[BH FULL H+ HĐ] Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Tình yêu - LGBT

483.1K

[BHTT] Thu Phục Dưới Chân Nữ Nhân

[BHTT] Thu Phục Dưới Chân Nữ Nhân

Tổng tài | Bách hợp | Nữ cường | Cường- cường | Cường thủ hào đoạt | Chiến tranh quân sự

28.4K

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Fanfic idol | Đồng nhân idol

224.0K

[BH] Thanh Xuân Như Lửa

[BH] Thanh Xuân Như Lửa

Trường học | Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng

30.6K

Tên Truyện : Hãy Luôn Ở Bên Em Nhé !

Tên Truyện : Hãy Luôn Ở Bên Em Nhé !

Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Đô thị

13.1K

Cuối Cùng, Nàng Lại Về Với Em.

Cuối Cùng, Nàng Lại Về Với Em.

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Ép hôn | Mối tình đầu | Mẹ chồng nàng dâu | Quan hệ ngoài luồng

23.0K

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

[GL] Bằng Trình Vạn Lý

Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Truy thê | Showbiz

37.5K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play