Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Cẩm Ngọc Lan Anh

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

4.5 |

Tên tác giả: Cẩm Ngọc Lan Anh

Lạc Lạc không may qua đời, sau đó cô được Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ trói định và đưa đến những thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ vả mặt tra nam tiện nữ.

Ở thế giới đầu tiên, cô trở thành nhân vật lót đường, là tiểu thư bị đánh tráo của Lạc gia. Lạc Lạc ở thế giới này cha không thương mẹ không yêu. Bị tiểu thư giả Lạc Tinh chiếm hết tất cả, không những bị đoạt gia sản, thậm chí còn bị Lạc Tinh cướp cả người yêu, cuối cùng còn bị Lạc Tinh đuổi ra khỏi nhà, sống không bằng chết.

Sau khi xuyên tới, Lạc Lạc lập tức vả mặt nam nữ chính độc ác, cướp lại gia sản, phơi bày bộ mặt thật của bạch liên hoa.

Khi tra nam cầu xin đòi quay lại, Lạc Lạc lúc này đã nằm trong vòng tay của nam phụ phản diện, cô cao giọng nói.

"Quay lại? Nhưng tôi chỉ muốn làm mẹ kế của anh."

Giới thiệu những thế giới tiếp theo.

Thế giới 2: Công chúa mất nước × Vương gia lạnh lùng.
Thế giới 3: Lớp trưởng bá đạo × nữ sinh đáng thương.
Thế giới 4: Omega bị gia tộc hắt hủi × Alpha mạnh mẽ cuồng chiếm hữu

Truyện này do Cẩm Ngọc Lan Anh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 96 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chap 1: TG1: Tiểu thư hào môn bị bế nhầm × cha nuôi của người yêu cũ
2
Chap 2: TG1
3
Chap 3: TG1
4
Chap 4: TG1
5
Chap 5: TG1
6
Chap 6: TG1
7
Chap 7: TG1
8
Chap 8: TG1
9
Chap 9: TG1
10
Chap 10: TG1
11
Chap 11: TG1
12
Chap 12: TG1
13
Chap 13: TG1
14
Chap 14: TG1
15
Chap 15: TG1
16
Chap 16: TG1
17
Chap 17: TG1
18
Chap 18: TG1
19
Chap 19: TG1
20
Chap 20: TG1
21
Chap 21: TG1
22
Chap 22: TG2: Công chúa vong quốc × Vương gia lạnh lùng
23
Chap 23: TG2
24
Chap 24: TG2
25
Chap 25: TG2
26
Chap 26: TG2
27
Chap 27: TG2
28
Chap 28: TG2
29
Chap 29: TG2
30
Chap 30: TG2
31
Chap 31: TG2
32
Chap 32: TG2
33
Chap 33: TG2
34
Chap 34: TG2
35
Chap 35: TG2
36
Chap 36: TG2
37
Chap 37: TG2
38
Chap 38: TG2
39
Chap 39: TG2
40
Chap 40: TG2
41
Chap 41: TG2
42
Chap 42: TG2
43
Chap 43: TG2
44
Chap 44: TG2
45
Chap 45: TG3: Lớp trưởng bá đạo × nữ sinh đáng thương
46
Chap 46: TG3
47
Chap 47: TG3
48
Chap 48: TG3
49
Chap 49: TG3
50
Chap 50: TG3
51
Chap 51: TG3
52
Chap 52: TG3
53
Chap 53: TG3
54
Chap 54: TG3
55
Chap 55: TG3
56
Chap 56: TG3
57
Chap 57: TG3
58
Chap 58: TG3
59
Chap 59: TG3
60
Chap 60: TG3
61
Chap 61: TG3
62
Chap 62: TG3
63
Chap 63: TG3
64
Chap 64: TG3
65
Chap 65: TG3
66
Chap 66: TG3
67
Chap 67: TG3
68
Chap 68: TG3
69
Chap 69: TG3
70
Chap 70: TG3
71
Chap 71: TG3
72
Chap 72: TG4: Omega bị gia tộc hắt hủi x Alpha mạnh mẽ cuồng chiếm hữu
73
Chap 73: TG4
74
Chap 74: TG4
75
Chap 75: TG4
76
Chap 76: TG4
77
Chap 77: TG4
78
Chap 78: TG4
79
Chap 79: TG4
80
Chap 80: TG4
81
Chap 81: TG4
82
Chap 82: TG4
83
Chap 83: TG4
84
Chap 84: TG4
85
Chap 85: TG4
86
Chap 86: TG4
87
Chap 87: TG4
88
Chap 88: TG4
89
Chap 89: TG4
90
Chap 90: TG4
91
Chương 91: TG4
92
Chap 92: TG4
93
Chap 93: TG4
94
Chap 94: Thế giới thực
95
Chap 95: Thế giới thực
96
Chap 96: Hoàn toàn văn
96
Chap 96: Hoàn toàn văn
95
Chap 95: Thế giới thực
94
Chap 94: Thế giới thực
93
Chap 93: TG4
92
Chap 92: TG4
91
Chương 91: TG4
90
Chap 90: TG4
89
Chap 89: TG4
88
Chap 88: TG4
87
Chap 87: TG4
86
Chap 86: TG4
85
Chap 85: TG4
84
Chap 84: TG4
83
Chap 83: TG4
82
Chap 82: TG4
81
Chap 81: TG4
80
Chap 80: TG4
79
Chap 79: TG4
78
Chap 78: TG4
77
Chap 77: TG4
76
Chap 76: TG4
75
Chap 75: TG4
74
Chap 74: TG4
73
Chap 73: TG4
72
Chap 72: TG4: Omega bị gia tộc hắt hủi x Alpha mạnh mẽ cuồng chiếm hữu
71
Chap 71: TG3
70
Chap 70: TG3
69
Chap 69: TG3
68
Chap 68: TG3
67
Chap 67: TG3
66
Chap 66: TG3
65
Chap 65: TG3
64
Chap 64: TG3
63
Chap 63: TG3
62
Chap 62: TG3
61
Chap 61: TG3
60
Chap 60: TG3
59
Chap 59: TG3
58
Chap 58: TG3
57
Chap 57: TG3
56
Chap 56: TG3
55
Chap 55: TG3
54
Chap 54: TG3
53
Chap 53: TG3
52
Chap 52: TG3
51
Chap 51: TG3
50
Chap 50: TG3
49
Chap 49: TG3
48
Chap 48: TG3
47
Chap 47: TG3
46
Chap 46: TG3
45
Chap 45: TG3: Lớp trưởng bá đạo × nữ sinh đáng thương
44
Chap 44: TG2
43
Chap 43: TG2
42
Chap 42: TG2
41
Chap 41: TG2
40
Chap 40: TG2
39
Chap 39: TG2
38
Chap 38: TG2
37
Chap 37: TG2
36
Chap 36: TG2
35
Chap 35: TG2
34
Chap 34: TG2
33
Chap 33: TG2
32
Chap 32: TG2
31
Chap 31: TG2
30
Chap 30: TG2
29
Chap 29: TG2
28
Chap 28: TG2
27
Chap 27: TG2
26
Chap 26: TG2
25
Chap 25: TG2
24
Chap 24: TG2
23
Chap 23: TG2
22
Chap 22: TG2: Công chúa vong quốc × Vương gia lạnh lùng
21
Chap 21: TG1
20
Chap 20: TG1
19
Chap 19: TG1
18
Chap 18: TG1
17
Chap 17: TG1
16
Chap 16: TG1
15
Chap 15: TG1
14
Chap 14: TG1
13
Chap 13: TG1
12
Chap 12: TG1
11
Chap 11: TG1
10
Chap 10: TG1
9
Chap 9: TG1
8
Chap 8: TG1
7
Chap 7: TG1
6
Chap 6: TG1
5
Chap 5: TG1
4
Chap 4: TG1
3
Chap 3: TG1
2
Chap 2: TG1
1
Chap 1: TG1: Tiểu thư hào môn bị bế nhầm × cha nuôi của người yêu cũ
Xem toàn bộ
Tải PDF Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play