Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Ngọc Minh

Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

4.8 |

Tên tác giả: Ngọc Minh

Tình yêu giữa vị Hoàng Hậu mệnh khổ Triệu Quang Nguyệt và Vị hoàng đế tương lai sáng lạng Tạ Thiên Tư ...Sau khi nàng chết tâm nhảy vực ,chọn cách rời xa hắn...khi nàng mở mắt thì đã là 2 năm sau khi nàng chết chở thành vị tiểu thư ngốc của Hàn gia ...quyết trả thù cho nguyên chủ,tránh xa tra nam Tạ Thiên Tư... nhưng một siêu nhiên nào đó lại gắn chặt hai ng vào nhau...

Truyện này do Ngọc Minh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 25 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play