Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Hoàng Trần Minh Ngọc

Hương Hoa Thiên Sắc

5.0 |

Tên tác giả: Hoàng Trần Minh Ngọc

Vì sự cố ngoài ý muốn mà rơi Hoa Ngũ Sắc xuống nhân gian. Tứ lão huyền bí đã yêu cầu các con trai của mình xuống dưới tìm kiếm để tránh hậu quả.
Bốn người sau khi xuống nhân gian thì gặp được cô gái tên là Nguyệt Chi và cô gái này nhận các anh làm anh trai nuôi. Một khoảng thời gian sau, họ mở được một công ty lớn có hai mục đích: Thứ nhất, tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc. Thứ hai là tại ở nhân gian không làm là không có ăn.
Nhưng trong công cuộc tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc đó, họ cũng gặp những vấn đề lớn nhỏ... Nếu muốn biết, hãy vào xem ngay nhé!

Truyện này do Hoàng Trần Minh Ngọc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hương Hoa Thiên Sắc
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 25 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF Hương Hoa Thiên Sắc
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play