Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đào Hoa Lạc

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

4.6 |

Tên tác giả: Đào Hoa Lạc

Dù có dùng thời gian sống đến tuổi này thì Đường Tống cũng không thể nào tin được có một ngày chính bản thân mình lại xuyên vào sách.

Đã xuyên thì thôi đi còn xuyên ngay vào một nữ pháo hôi xuất hiện chưa đến mười trang giấy. Đã vậy còn là một nữ pháo hôi nhu nhược, chồng theo tình cũ vứt bỏ tình thân.

May thay ông trời lại ta cho cô một tiểu bánh bao đáng yêu, hiểu chuyện. Nếu đã xuyên qua rồi thì ngại gì nuôi con, tránh xa thị phi.

Nam nữ chính thâm tình, nữ phụ ganh ghét,... Cũng chẳng còn liên quan đến mẹ con mình.

Quyết chí rời khỏi nơi thị phi này, mẹ con ta cùng sống cuộc sống tự đó tự tại, độc thân vui vẻ

Truyện này do Đào Hoa Lạc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 100 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
chap 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
chương 37
38
Chương 38
39
lChương 39
40
Chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
Chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
Episode 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
chương 58
59
chương 59
60
chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
chương 83
84
Chương 84
85
chương 85
86
chương 86
87
cần hỗ trợ
88
chương 87
89
chương 88
90
chương 89
91
chương 90
92
chương 91
93
chương 92
94
chương 93
95
chương 94
96
chương 95
97
chương 96
98
Chương 97
99
chương 98
100
thông báo
100
thông báo
99
chương 98
98
Chương 97
97
chương 96
96
chương 95
95
chương 94
94
chương 93
93
chương 92
92
chương 91
91
chương 90
90
chương 89
89
chương 88
88
chương 87
87
cần hỗ trợ
86
chương 86
85
chương 85
84
Chương 84
83
chương 83
82
Chương 82
81
Chương 81
80
Chương 80
79
Chương 79
78
chương 78
77
Chương 77
76
Chương 76
75
Chương 75
74
Chương 74
73
Chương 73
72
chương 72
71
chương 71
70
Chương 70
69
Chương 69
68
Chương 68
67
chương 67
66
chương 66
65
chương 65
64
chương 64
63
Chương 63
62
Chương 62
61
Chương 61
60
chương 60
59
chương 59
58
chương 58
57
Chương 57
56
Chương 56
55
chương 55
54
chương 54
53
chương 53
52
Episode 52
51
chương 51
50
chương 50
49
chương 49
48
chương 48
47
chương 47
46
Chương 46
45
chương 45
44
chương 44
43
chương 43
42
chương 42
41
chương 41
40
Chương 40
39
lChương 39
38
Chương 38
37
chương 37
36
Chương 36
35
Chương 35
34
Chương 34
33
Chương 33
32
chương 32
31
Chương 31
30
Chương 30
29
Chương 29
28
Chương 28
27
Chương 27
26
Chương 26
25
Chương 25
24
Chương 24
23
Chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
chap 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play