Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Vương Khiết Băng (Yu)

Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!

4.9 |

Tên tác giả: Vương Khiết Băng (Yu)

Cô vốn dĩ không phải thiên kim Hà gia, nhưng vì có ơn Hà gia đã nuôi nấng những năm qua nên Hà Thục Huyên mới chấp nhận kết hôn thay cho thiên kim thật. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bức bình phong một thời gian, nhưng không ngờ hành động vô tình của cô lại khiến cho Yến gia mê mệt, bám dính lấy cô không rời.

Bây giờ cô phải làm sao đây?

#Yu~

Truyện này do Vương Khiết Băng (Yu) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 24 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play