Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Jusei

[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện

4.7 |

Tên tác giả: Jusei

Xin lỗi truyện có cảnh h+, nếu bạn nào dị ứng xin né dùm cho😥

Truyện thiếu logic, tui cảnh cáo trước r ai mà tìm lỗi bắt bẻ vụ logic là chết với tui nha😝

Thể loại : Hệ thống, xuyên thư, đam mỹ, h+.

Tại sao?

Tại sao tỉnh dậy ta liền trở thành kẻ phản diện rồi?!!!

.....

Ngươi có thấy phản diện nào đáng yêu như ta không?!

......

●List truyện (Truyện chat)
- Trở Thành Phản Diện (End)
- Minh Tinh Bạc Tỉ Của Ngài CEO (End)
- Xuyên Qua Minh Tinh Hạng A (End)
- Đn Gia Tộc Vampire (End)
- Bánh Sữa, Chúng Ta Đi Tìm Daddy Nha!
- Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chinh Phục Nam Thần
- Luyến Ái Tình
●List truyện (Tiểu thuyết)
- Vĩnh Viễn Không Thể Trốn Thoát (End)
- Cực Phẩm Yêu Hậu Bị Ruồng Bỏ (End)

Truyện này do Jusei cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 286 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19+20
20
Chương 21
21
Chương 22
22
Chương 23
23
Chương 24
24
Chương 25
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97.
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116.
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133.
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Thông báo
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Phần 2- chương 1
202
Chương 2
203
Chương 3
204
Chương 4
205
Chương 5
206
Chương 6
207
Chương 7
208
Chương 8
209
Chương 9
210
Chương 10
211
Chương 11
212
Chương 12
213
Chương 13
214
Chương 14
215
Chương 15
216
Chương 16
217
Chương 17
218
Chương 18
219
Chương 19
220
Chương 20
221
Chương 21
222
Chương 22
223
Chương 23
224
Chương 24
225
Chương 25
226
Chương 26
227
Chương 27
228
Chương 28
229
Chương 29
230
Chương 30
231
Chương 31
232
Chương 32
233
Chương 33
234
Chương 34
235
Chương 35
236
Chương 36
237
Thông báo
238
Chương 37
239
Chương 38
240
Chương 39
241
Chương 40
242
Chương 41
243
Chương 42
244
Chương 43
245
Chương 44
246
Chương 45
247
Chương 46
248
Chương 47
249
Chương 48
250
Chương 49
251
Chương 50
252
Chương 51
253
Chương 52
254
Chương 53
255
Chương 54
256
Chương 55
257
Chương 56
258
Chương 57
259
Chương 58
260
Chương 59
261
Chương 60
262
Chương 61
263
Chương 62
264
Chương 63
265
Chương 64
266
Chương 65
267
Chương 66
268
Chương 67
269
Chương 68
270
Chương 69
271
Chương 70
272
Chương 71
273
Chương 72
274
Chương 73
275
Chương 74
276
Chương 75
277
Chương 76
278
Chương 77
279
Chương 78
280
Chương 79
281
Chương 80
282
Chương 81
283
Chương 82
284
Chương 83
285
Chương 84
286
Chương 85
286
Chương 85
285
Chương 84
284
Chương 83
283
Chương 82
282
Chương 81
281
Chương 80
280
Chương 79
279
Chương 78
278
Chương 77
277
Chương 76
276
Chương 75
275
Chương 74
274
Chương 73
273
Chương 72
272
Chương 71
271
Chương 70
270
Chương 69
269
Chương 68
268
Chương 67
267
Chương 66
266
Chương 65
265
Chương 64
264
Chương 63
263
Chương 62
262
Chương 61
261
Chương 60
260
Chương 59
259
Chương 58
258
Chương 57
257
Chương 56
256
Chương 55
255
Chương 54
254
Chương 53
253
Chương 52
252
Chương 51
251
Chương 50
250
Chương 49
249
Chương 48
248
Chương 47
247
Chương 46
246
Chương 45
245
Chương 44
244
Chương 43
243
Chương 42
242
Chương 41
241
Chương 40
240
Chương 39
239
Chương 38
238
Chương 37
237
Thông báo
236
Chương 36
235
Chương 35
234
Chương 34
233
Chương 33
232
Chương 32
231
Chương 31
230
Chương 30
229
Chương 29
228
Chương 28
227
Chương 27
226
Chương 26
225
Chương 25
224
Chương 24
223
Chương 23
222
Chương 22
221
Chương 21
220
Chương 20
219
Chương 19
218
Chương 18
217
Chương 17
216
Chương 16
215
Chương 15
214
Chương 14
213
Chương 13
212
Chương 12
211
Chương 11
210
Chương 10
209
Chương 9
208
Chương 8
207
Chương 7
206
Chương 6
205
Chương 5
204
Chương 4
203
Chương 3
202
Chương 2
201
Phần 2- chương 1
200
Chương 200
199
Chương 199
198
Chương 198
197
Chương 197
196
Chương 196
195
Chương 195
194
Chương 194
193
Chương 193
192
Chương 192
191
Chương 191
190
Chương 190
189
Chương 189
188
Chương 188
187
Chương 187
186
Chương 186
185
Chương 185
184
Chương 184
183
Chương 183
182
Chương 182
181
Chương 181
180
Chương 180
179
Chương 179
178
Chương 178
177
Chương 177
176
Chương 176
175
Chương 175
174
Chương 174
173
Chương 173
172
Chương 172
171
Chương 171
170
Chương 170
169
Chương 169
168
Chương 168
167
Chương 167
166
Chương 166
165
Chương 165
164
Chương 164
163
Chương 163
162
Chương 162
161
Chương 161
160
Chương 160
159
Chương 159
158
Chương 158
157
Chương 157
156
Chương 156
155
Chương 155
154
Chương 154
153
Chương 153
152
Chương 152
151
Chương 151
150
Chương 150
149
Thông báo
148
Chương 149
147
Chương 148
146
Chương 147
145
Chương 146
144
Chương 145
143
Chương 144
142
Chương 143
141
Chương 142
140
Chương 141
139
Chương 140
138
Chương 139
137
Chương 138
136
Chương 137
135
Chương 136
134
Chương 135
133
Chương 134
132
Chương 133.
131
Chương 132
130
Chương 131
129
Chương 130
128
Chương 129
127
Chương 128
126
Chương 127
125
Chương 126
124
Chương 125
123
Chương 124
122
Chương 123
121
Chương 122
120
Chương 121
119
Chương 120
118
Chương 119
117
Chương 118
116
Chương 117
115
Chương 116.
114
Chương 115
113
Chương 114
112
Chương 113
111
Chương 112
110
Chương 111
109
Chương 110
108
Chương 109
107
Chương 108
106
Chương 107
105
Chương 106
104
Chương 105
103
Chương 104
102
Chương 103
101
Chương 102
100
Chương 101
99
Chương 100
98
Chương 99
97
Chương 98
96
Chương 97.
95
Chương 96
94
Chương 95
93
Chương 94
92
Chương 93
91
Chương 92
90
Chương 91
89
Chương 90
88
Chương 89
87
Chương 88
86
Chương 87
85
Chương 86
84
Chương 85
83
Chương 84
82
Chương 83
81
Chương 82
80
Chương 81
79
Chương 80
78
Chương 79
77
Chương 78
76
Chương 77
75
Chương 76
74
Chương 75
73
Chương 74
72
Chương 73
71
Chương 72
70
Chương 71
69
Chương 70
68
Chương 69
67
Chương 68
66
Chương 67
65
Chương 66
64
Chương 65
63
Chương 64
62
Chương 63
61
Chương 62
60
Chương 61
59
Chương 60
58
Chương 59
57
Chương 58
56
Chương 57
55
Chương 56
54
Chương 55
53
Chương 54
52
Chương 53
51
Chương 52
50
Chương 51
49
Chương 50
48
Chương 49
47
Chương 48
46
Chương 47
45
Chương 46
44
Chương 45
43
Chương 44
42
Chương 43
41
Chương 42
40
Chương 41
39
Chương 40
38
Chương 39
37
Chương 38
36
Chương 37
35
Chương 36
34
Chương 35
33
Chương 34
32
Chương 33
31
Chương 32
30
Chương 31
29
Chương 30
28
Chương 29
27
Chương 28
26
Chương 27
25
Chương 26
24
Chương 25
23
Chương 24
22
Chương 23
21
Chương 22
20
Chương 21
19
Chương 19+20
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
Chương 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play