Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Huân Y Thảo

Hoạ Mỹ Nhân

4.4 |

Tên tác giả: Huân Y Thảo

Bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu.

Trong một ngày cô mất hết tất cả, lại vô tình xuyên qua thời không từ một vụ tai nạn xe, đáng hận hơn là nguyên chủ mà cô xuyên vào tính tình nhu nhược, sắp bị ép gả cho một Vương Gia cũng không khá hơn được bao nhiêu...

Truyện này do Huân Y Thảo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hoạ Mỹ Nhân
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 55 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Xuyên Không
2
Chương 2: Náo Loạn
3
Chương 3: Tân Hôn
4
Chương 4: Tra Sổ Sách
5
Chương 5: Hồi Môn
6
Chương 6: Xử Lý
7
Chương 7: Thanh Lọc
8
Chương 8: Bị Truy Sát
9
Chương 9: Đại Lễ Mừng Thọ 1
10
Chương 10: Đại Lễ Mừng Thọ 2
11
Chương 11: Trắc Phi
12
Chương 12: Điệu Hổ Ly Sơn
13
Chương 13: Tam Vương Phi Đúng Nghĩa
14
Chương 14: Chuyến Đi Săn 1
15
Chương 15: Chuyến đi săn 2
16
Chương 16: Món Ăn Mà Ta Nấu
17
Chương 17: Tố Cầm
18
Chương 18: Xuất Phát
19
Chương 19: Xem Xét
20
Chương 20: Tấn Công
21
Chương 21
22
Chương 22: Thiếc Quốc
23
Chương 23: Người Đàm Phán
24
Chương 24: Bắt Chuột.
25
Chương 25: Giao Chiến
26
Chương 26: Trở Về Chu Phủ.
27
Chương 27: Không Rời Xa Chàng
28
Chương 28: Hoà Thân
29
Chương 29: Lưu Lại Vương Phủ
30
Chương 30: Tiếp Cận Nàng.
31
Chương 31: Mộng Lạ
32
Chương 32: Trúng Độc
33
Chương 33: Xạ Hương
34
Chương 34: Chân Tướng
35
Chương 35: Ban Hôn
36
Chương 36: Từ Bỏ
37
Chương 37
38
Chương 38: Đào Lâm
39
Chương 39: Bảo Hộ Nàng
40
Chương 40: Đào Hoa Viên
41
Chương 41: Đối Mặt
42
Chương 42: Nàng Vẫn Không Nhớ Ra Ta?
43
Chương 43: Người Đàn Ông Lạ
44
Chương 44: Ký Ức
45
Chương 45
46
Chương 46: Y Nhi, Nàng Theo Ta Về
47
Chương 47: Bắt Ông Đền Tội
48
Chương 48: Hạ Thủ
49
Chương 49: Thái Tử Phi Bệnh Rồi
50
Chương 50: Nàng Không Tin Ta
51
Chương 51: Giận Dỗi
52
Chương 52: Ta Muốn Nàng Ấy
53
Chương 53: Chiến Tranh
54
Chương 54: Hồi kết.
55
Chương 55: Trùng Phùng
55
Chương 55: Trùng Phùng
54
Chương 54: Hồi kết.
53
Chương 53: Chiến Tranh
52
Chương 52: Ta Muốn Nàng Ấy
51
Chương 51: Giận Dỗi
50
Chương 50: Nàng Không Tin Ta
49
Chương 49: Thái Tử Phi Bệnh Rồi
48
Chương 48: Hạ Thủ
47
Chương 47: Bắt Ông Đền Tội
46
Chương 46: Y Nhi, Nàng Theo Ta Về
45
Chương 45
44
Chương 44: Ký Ức
43
Chương 43: Người Đàn Ông Lạ
42
Chương 42: Nàng Vẫn Không Nhớ Ra Ta?
41
Chương 41: Đối Mặt
40
Chương 40: Đào Hoa Viên
39
Chương 39: Bảo Hộ Nàng
38
Chương 38: Đào Lâm
37
Chương 37
36
Chương 36: Từ Bỏ
35
Chương 35: Ban Hôn
34
Chương 34: Chân Tướng
33
Chương 33: Xạ Hương
32
Chương 32: Trúng Độc
31
Chương 31: Mộng Lạ
30
Chương 30: Tiếp Cận Nàng.
29
Chương 29: Lưu Lại Vương Phủ
28
Chương 28: Hoà Thân
27
Chương 27: Không Rời Xa Chàng
26
Chương 26: Trở Về Chu Phủ.
25
Chương 25: Giao Chiến
24
Chương 24: Bắt Chuột.
23
Chương 23: Người Đàm Phán
22
Chương 22: Thiếc Quốc
21
Chương 21
20
Chương 20: Tấn Công
19
Chương 19: Xem Xét
18
Chương 18: Xuất Phát
17
Chương 17: Tố Cầm
16
Chương 16: Món Ăn Mà Ta Nấu
15
Chương 15: Chuyến đi săn 2
14
Chương 14: Chuyến Đi Săn 1
13
Chương 13: Tam Vương Phi Đúng Nghĩa
12
Chương 12: Điệu Hổ Ly Sơn
11
Chương 11: Trắc Phi
10
Chương 10: Đại Lễ Mừng Thọ 2
9
Chương 9: Đại Lễ Mừng Thọ 1
8
Chương 8: Bị Truy Sát
7
Chương 7: Thanh Lọc
6
Chương 6: Xử Lý
5
Chương 5: Hồi Môn
4
Chương 4: Tra Sổ Sách
3
Chương 3: Tân Hôn
2
Chương 2: Náo Loạn
1
Chương 1: Xuyên Không
Xem toàn bộ
Tải PDF Hoạ Mỹ Nhân
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play