Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Hú Ki Bán Bánh Táo

Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ

5.0 |

Tên tác giả: Hú Ki Bán Bánh Táo

Tuân theo lời hẹn ước thuở thiếu thời, y đến tìm hắn, cố nhân bây giờ đã không còn là hài đồng non nớt năm xưa. Gần nhau sớm tối mập mờ, giả giả thực thực rốt cuộc ai là kẻ động lòng trước. Đã không còn quan trọng.

Âm thầm dõi theo, ta bảo vệ ngươi, ngươi bảo vệ ta. Đến lúc đối phương gục ngã cũng không buông tay. Hắn ngã xuống trong vòng tay y, y thay hắn trả thù kẻ địch. Đoạn đường về sau không còn gì có thể cản trở hai người họ nữa…

Truyện này do Hú Ki Bán Bánh Táo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 64 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Lạc đường
2
Chương 2. Kết giao.
3
Chương 3. Cô tinh
4
Chương 4: Thân thế.
5
Chương 5. Chia ly.
6
Chương 6. Mười năm.
7
Chương 7. Thiên La Địa Võng
8
Chương 8. Trùng phùng.
9
Chương 9. Cố nhân.
10
Chương 10. Tâm tình.
11
Chương 11. Ăn cơm.
12
Chương 12. Tin dữ.
13
Chương 13. Hôn tay.
14
Chương 14. Thổ lộ.
15
Chương 15. Ra trận.
16
Chương 16. Bóng quạ
17
Chương 17: Túi thơm.
18
Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
19
Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
20
Chương 20. Bị thương.
21
Chương 21. Xác nhận.
22
Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
23
Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
24
Chương 24. Quân vương đố kị.
25
Chương 25. Đổ giấm.
26
Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
27
Chương 27. Đút thuốc.
28
Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
29
Chương 29. Người lạ.
30
Chương 30. Qua cầu rút ván.
31
Chương 31. Nuôi ong tay áo.
32
Chương 32. Trở về nhà.
33
Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
34
Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
35
Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
36
Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
37
Chương 37. Tàn kịch.
38
Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
39
Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
40
Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
41
Chương 41. Xa tận chân trời...
42
Chương 42. Đồng hành.
43
Chương 43. Chân tướng.
44
Chương 44: Tính mạng mong manh.
45
Chương 45: Biến cố.
46
Chương 46. Mất trí nhớ.
47
Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
48
Chương 48. Ác giả ác báo.
49
Chương 49. Trả nghiệp.
50
Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
51
Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
52
Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
53
Chương 53. Khách không mời mà tới.
54
Chương 54. Tô đại tiểu thư.
55
Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
56
Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
57
Chương 57: Bày tỏ.
58
Chương 58. Hồi hương.
59
Chương 59. Về thăm nhà.
60
Chương 60. Nhận con nuôi.
61
Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
62
Chương 62. Tiến vào hang cọp.
63
Chương 63. Kẻ chủ mưu.
64
Chương 64. Kết thúc.
64
Chương 64. Kết thúc.
63
Chương 63. Kẻ chủ mưu.
62
Chương 62. Tiến vào hang cọp.
61
Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
60
Chương 60. Nhận con nuôi.
59
Chương 59. Về thăm nhà.
58
Chương 58. Hồi hương.
57
Chương 57: Bày tỏ.
56
Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
55
Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
54
Chương 54. Tô đại tiểu thư.
53
Chương 53. Khách không mời mà tới.
52
Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
51
Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
50
Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
49
Chương 49. Trả nghiệp.
48
Chương 48. Ác giả ác báo.
47
Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
46
Chương 46. Mất trí nhớ.
45
Chương 45: Biến cố.
44
Chương 44: Tính mạng mong manh.
43
Chương 43. Chân tướng.
42
Chương 42. Đồng hành.
41
Chương 41. Xa tận chân trời...
40
Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
39
Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
38
Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
37
Chương 37. Tàn kịch.
36
Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
35
Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
34
Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
33
Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
32
Chương 32. Trở về nhà.
31
Chương 31. Nuôi ong tay áo.
30
Chương 30. Qua cầu rút ván.
29
Chương 29. Người lạ.
28
Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
27
Chương 27. Đút thuốc.
26
Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
25
Chương 25. Đổ giấm.
24
Chương 24. Quân vương đố kị.
23
Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
22
Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
21
Chương 21. Xác nhận.
20
Chương 20. Bị thương.
19
Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
18
Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
17
Chương 17: Túi thơm.
16
Chương 16. Bóng quạ
15
Chương 15. Ra trận.
14
Chương 14. Thổ lộ.
13
Chương 13. Hôn tay.
12
Chương 12. Tin dữ.
11
Chương 11. Ăn cơm.
10
Chương 10. Tâm tình.
9
Chương 9. Cố nhân.
8
Chương 8. Trùng phùng.
7
Chương 7. Thiên La Địa Võng
6
Chương 6. Mười năm.
5
Chương 5. Chia ly.
4
Chương 4: Thân thế.
3
Chương 3. Cô tinh
2
Chương 2. Kết giao.
1
Chương 1: Lạc đường
Xem toàn bộ
Tải PDF Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play