Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Kỷ Mộc An

Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối !

4.8 |

Tên tác giả: Kỷ Mộc An

Tác phẩm: “Kế hoạch lật đổ anh bạn nhất khối !”

Tác giả: “Kỷ Mộc An”

Thể loại: Vườn trường phần đầu. ABO. Sau này trưởng thành. Tổng tài.

Lớp a1 luôn tranh nhau từng 0,1 nhưng chưa ai có thể lật đổ học bá luôn ngồi chễm chệ trên cái ghế nhất khối.

Thanh Giang Ninh bị cho đứng hạng hai : “Nhất định phải lật đổ cậu ta !”

Vương Ngạn luôn đứng hạng nhất:
“Nhất định phải cưa đổ cậu ta !”
.....

Văn án.

Thanh Giang Ninh là một beta nhỏ. Vì muốn làm trái với định nghĩa alpha luôn là toàn năng không thắng được nên cậu quyết định phải lật đổ tên hạng nhất Vương Ngạn - alpha vốn được các bạn học yêu mến.

Hai người trùng hợp ở cùng kí túc xá với nhau, thời gian tiếp xúc dài. Giang Ninh thấy tên bạn cùng phòng của mình không chỉ đáng ghét còn cực kỳ lưu manh thích đè bạn học hôn tới tấp.

Beta nhỏ bị bắt nạt bỗng dưng lại phân hoá thành omega !

Vương Ngạn ôm omega vào trong lòng vừa vuốt vừa hôn khiến cậu đỏ cả mặt, nước mắt lưng tròng còn chưa chịu thôi !

......

5 năm sau....

Thành viên cống hiến nhiều nhất năm:Vương Ngạn.

Thành viên tài giỏi nhất công ty:Vương Ngạn.

Alpha được mọi người yêu thích nhất công ty:Vương Ngạn.

Thanh Giang Ninh: “trong trường thì thôi đi ! Tại sao đến trong công ty mà tên này còn không buông tha là thế nào ?!!!!”

Vương Ngạn: “Hạng nhất là của anh, anh cho em, tặng kèm thêm món hàng mang tên Vương Ngạn nhé”

“Không cần !!!!!!!!!!”

Truyện này do Kỷ Mộc An cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối !
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 89 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Thông báo.
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88 (Chương cuối)
89
Chương 88 (Chương cuối)
88
Chương 87
87
Chương 86
86
Chương 85
85
Chương 84
84
Chương 83
83
Chương 82
82
Chương 81
81
Chương 80
80
Chương 79
79
Chương 78
78
Chương 77
77
Chương 76
76
Chương 75
75
Chương 74
74
Chương 73
73
Chương 72
72
Chương 71
71
Chương 70
70
Chương 69
69
Chương 68
68
Chương 67
67
Chương 66
66
Chương 65
65
Chương 64
64
Chương 63
63
Chương 62
62
Chương 61
61
Chương 60
60
Chương 59
59
Chương 58
58
Chương 57
57
Chương 56
56
Chương 55
55
Chương 54
54
Thông báo.
53
Chương 53
52
Chương 52
51
Chương 51
50
Chương 50
49
Chương 49
48
Chương 48
47
Chương 47
46
Chương 46
45
Chương 45
44
Chương 44
43
Chương 43
42
Chương 42
41
Chương 41
40
Chương 40
39
Chương 39
38
Chương 38
37
Chương 37
36
Chương 36
35
Chương 35
34
Chương 34
33
Chương 33
32
Chương 32
31
Chương 31
30
Chương 30
29
Chương 29
28
Chương 28
27
Chương 27
26
Chương 26
25
Chương 25
24
Chương 24
23
Chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
Chương 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối !
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play