Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Kiều Lê

Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

4.9 |

Tên tác giả: Kiều Lê

Xuyên Không!!! Nàng vậy mà xuyên không rồi.
Với một người chỉ tin vào khoa học như Đoàn Lan Khuê lúc này đây đang phải khổ sở nghi ngờ nhân sinh. Nhưng biết làm sao, đây chính là sự thật và nàng phải đối diện với nó.
Với một người từ thế kỷ 21 văn minh hiện đại, xuyên ngược về cổ đại này thật không dễ dàng gì.
Nhưng sao trên con đường khó khăn, khấp khểnh ấy, nam nhân kia lại luôn theo nàng vậy...
Khi nàng hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều mà nói.
"Bởi vì, cuộc sống của ta là bóng tối, chỉ có một ánh trăng là nàng, nàng đi đâu ta theo bước như vậy mới không lạc đường..."

Truyện này do Kiều Lê cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nàng Đến Cùng Ánh Trăng
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 111 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Xuyên Qua Đã Thấy Mình Nằm Trên Đường.
2
Chương 2: Mệnh Cách Cứng
3
chương 3: Trương Hắc
4
chương 4: Không cần đa lễ
5
chương 5: Tiến Cung
6
chương 6: Nhị Hoàng Tử Lê Huỳnh Khang
7
chương 7: Uy Hiếp
8
chương 8: Gặp Nhau
9
chương 9: Động Tĩnh
10
chương 10: Ngươi Chăm Sóc Ta Thật Kỹ
11
chương 11: Chúng Ta Tới Lấy Đồ
12
chương 12: Cứu Người Bị Rắn Cắn
13
chương 13: Nhận Xác
14
chương 14: Mộng Điệp Y Tử
15
chương 15
16
chương 16: Sống Lại Rồi
17
chương 17: Vòng Vo
18
chương 18: Khám Nghiệm Tử Thi
19
chương 19: Âm Mưu
20
chương 20: Tính Phí
21
chương 21: Đoàn Tri
22
chương 22: Cửu Ca
23
chương 23: Bạch Trì Ý
24
Chương 24: Tiêu Thụ Chính Mình
25
chương 25: Nhận Đệ Tử
26
chương 26: Phẫu Thuật
27
chương 27: Nam Hài Tử Đoàn Khẩn.
28
chương 28: Thêm Người Cho Đại Phòng.
29
chương 29: Chống Lưng
30
chương 30: Nguyên Nhân Cái Chết
31
chương 31: Âm Mưu
32
chương 32: Lâu Điện Yến Quốc
33
chương 33: Lông Huyết Xương
34
chương 34: Cổ Cầm
35
chương 35: Cổ Cầm (tiếp)
36
chương 36: Trương Đài
37
chương 37: Tuệ Di Nương
38
chương 38: Thẩm Mạn Nương Sa Cơ
39
chương 39: Luân Hoà Thái Hậu
40
chương 40: Tắc Ruột
41
chương 41: Phẫu Thuật
42
chương 42: Phẫu Thuật (tiếp)
43
chương 43: Tiến Cung
44
chương 44: Đừng Có Quá Phận
45
chương 45: Thẩm Gia
46
chương 46: Thông Gia Trở Mặt
47
chương 47: Thẩm Gia Không Xong Rồi
48
chương 48: Oan Thấu Trời Xanh
49
chương 49: Thẩm Mão và Thẩm Minh
50
chương 50: Ba Hồi Trống Vang Trời
51
chương 51: Cáo Trạng
52
chương 52: Thẩm Gia, Diệt...
53
chương 53: Phong Hào, Quận Chúa Lan Khuê
54
chương 54: Đại Hoàng Tử Lê Hoàng Bách
55
chương 55: Trương Gia Trở Về
56
chương 56: Sóng Gió Buổi Tiệc (1)
57
chương 57: Sóng Gió Buổi Tiệc (2)
58
chương 58: Sóng Gió Buổi Tiệc (3)
59
chương 59: Sóng Gió Buổi Tiệc (4)
60
chương 60: Quân Ca
61
chương 61: Giải Độc
62
chương 62: Hoàng Đế Thăng Hoa
63
chương 63: Thượng Mã Phong
64
chương 64: Hoàng Tử Công Chúa Tụ Hội
65
chương 65: Kim Sắc Lệnh Bài
66
chương 66: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản
67
chương 67: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (2)
68
chương 68: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (3)
69
chương 69: Bạch Mã Hồng
70
chương 70: Gặp Người Quen
71
chương 71: Đuổi Người
72
chương 72: Móc Mỉa
73
chương 73: Tình Thú
74
chương 74: Hờn Giận
75
chương 75: Cầu Hôn Nàng Bằng Roi Ngựa Quý
76
chương 76: Tứ Hoàng Tử Lê Thành Trung
77
chương 77: Dạy Dỗ
78
Chương 78: Mã Quốc Khai Chiến
79
chương 79: Mã Quốc Vong.
80
chương 80: Nội Chiến Minh Quốc Bùng Nổ
81
chương 81: Hoạn Ngươi
82
chương 82: Kích Động
83
chương 83: Lê Tùng Dương
84
chương 84: Chiến Tranh (1)
85
chương 85: Chiến Tranh (2)
86
chương 86: Minh Quốc Hậu Triều
87
chương 87: Tỉnh
88
chương 88: Dự Tính Riêng
89
chương 89: Hàn Bạch Trinh
90
chương 90: Ta Là Duy Nhất
91
chương 91: Hàn Bạch Trinh Bị Gả Đi Hoà Thân
92
chương 92: Tiệc Sinh Nhật
93
chương 93: Biến Cố Tiệc Sinh Nhật
94
chương 94: Phản Loạn
95
chương 95: Liên Quý Nhân Trà Xanh
96
chương 96: Yến Tiệc
97
chương 97: Yến Tiệc (tiếp)
98
chương 98: Lương Hạo Chết
99
chương 99: Thám Thính
100
chương 100: Phạm Gia Tìm Chết
101
chương 101: Yến Quốc Tấn Công.
102
chương 102: Yến Quốc Tấn Công
103
chương 103: Dạy Quy Củ
104
chương 104: Lê Quý Hoà
105
chương 105: Quá Ngu Xuẩn
106
chương 106: Đại Hôn
107
chương 107: Tân Hôn
108
chương 108: Đế Hậu Tế Tổ...
109
chương 109: Mang Thai
110
chương 110: Thai Máy
111
chương 111: Sinh ( Hoàn Văn).
111
chương 111: Sinh ( Hoàn Văn).
110
chương 110: Thai Máy
109
chương 109: Mang Thai
108
chương 108: Đế Hậu Tế Tổ...
107
chương 107: Tân Hôn
106
chương 106: Đại Hôn
105
chương 105: Quá Ngu Xuẩn
104
chương 104: Lê Quý Hoà
103
chương 103: Dạy Quy Củ
102
chương 102: Yến Quốc Tấn Công
101
chương 101: Yến Quốc Tấn Công.
100
chương 100: Phạm Gia Tìm Chết
99
chương 99: Thám Thính
98
chương 98: Lương Hạo Chết
97
chương 97: Yến Tiệc (tiếp)
96
chương 96: Yến Tiệc
95
chương 95: Liên Quý Nhân Trà Xanh
94
chương 94: Phản Loạn
93
chương 93: Biến Cố Tiệc Sinh Nhật
92
chương 92: Tiệc Sinh Nhật
91
chương 91: Hàn Bạch Trinh Bị Gả Đi Hoà Thân
90
chương 90: Ta Là Duy Nhất
89
chương 89: Hàn Bạch Trinh
88
chương 88: Dự Tính Riêng
87
chương 87: Tỉnh
86
chương 86: Minh Quốc Hậu Triều
85
chương 85: Chiến Tranh (2)
84
chương 84: Chiến Tranh (1)
83
chương 83: Lê Tùng Dương
82
chương 82: Kích Động
81
chương 81: Hoạn Ngươi
80
chương 80: Nội Chiến Minh Quốc Bùng Nổ
79
chương 79: Mã Quốc Vong.
78
Chương 78: Mã Quốc Khai Chiến
77
chương 77: Dạy Dỗ
76
chương 76: Tứ Hoàng Tử Lê Thành Trung
75
chương 75: Cầu Hôn Nàng Bằng Roi Ngựa Quý
74
chương 74: Hờn Giận
73
chương 73: Tình Thú
72
chương 72: Móc Mỉa
71
chương 71: Đuổi Người
70
chương 70: Gặp Người Quen
69
chương 69: Bạch Mã Hồng
68
chương 68: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (3)
67
chương 67: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (2)
66
chương 66: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản
65
chương 65: Kim Sắc Lệnh Bài
64
chương 64: Hoàng Tử Công Chúa Tụ Hội
63
chương 63: Thượng Mã Phong
62
chương 62: Hoàng Đế Thăng Hoa
61
chương 61: Giải Độc
60
chương 60: Quân Ca
59
chương 59: Sóng Gió Buổi Tiệc (4)
58
chương 58: Sóng Gió Buổi Tiệc (3)
57
chương 57: Sóng Gió Buổi Tiệc (2)
56
chương 56: Sóng Gió Buổi Tiệc (1)
55
chương 55: Trương Gia Trở Về
54
chương 54: Đại Hoàng Tử Lê Hoàng Bách
53
chương 53: Phong Hào, Quận Chúa Lan Khuê
52
chương 52: Thẩm Gia, Diệt...
51
chương 51: Cáo Trạng
50
chương 50: Ba Hồi Trống Vang Trời
49
chương 49: Thẩm Mão và Thẩm Minh
48
chương 48: Oan Thấu Trời Xanh
47
chương 47: Thẩm Gia Không Xong Rồi
46
chương 46: Thông Gia Trở Mặt
45
chương 45: Thẩm Gia
44
chương 44: Đừng Có Quá Phận
43
chương 43: Tiến Cung
42
chương 42: Phẫu Thuật (tiếp)
41
chương 41: Phẫu Thuật
40
chương 40: Tắc Ruột
39
chương 39: Luân Hoà Thái Hậu
38
chương 38: Thẩm Mạn Nương Sa Cơ
37
chương 37: Tuệ Di Nương
36
chương 36: Trương Đài
35
chương 35: Cổ Cầm (tiếp)
34
chương 34: Cổ Cầm
33
chương 33: Lông Huyết Xương
32
chương 32: Lâu Điện Yến Quốc
31
chương 31: Âm Mưu
30
chương 30: Nguyên Nhân Cái Chết
29
chương 29: Chống Lưng
28
chương 28: Thêm Người Cho Đại Phòng.
27
chương 27: Nam Hài Tử Đoàn Khẩn.
26
chương 26: Phẫu Thuật
25
chương 25: Nhận Đệ Tử
24
Chương 24: Tiêu Thụ Chính Mình
23
chương 23: Bạch Trì Ý
22
chương 22: Cửu Ca
21
chương 21: Đoàn Tri
20
chương 20: Tính Phí
19
chương 19: Âm Mưu
18
chương 18: Khám Nghiệm Tử Thi
17
chương 17: Vòng Vo
16
chương 16: Sống Lại Rồi
15
chương 15
14
chương 14: Mộng Điệp Y Tử
13
chương 13: Nhận Xác
12
chương 12: Cứu Người Bị Rắn Cắn
11
chương 11: Chúng Ta Tới Lấy Đồ
10
chương 10: Ngươi Chăm Sóc Ta Thật Kỹ
9
chương 9: Động Tĩnh
8
chương 8: Gặp Nhau
7
chương 7: Uy Hiếp
6
chương 6: Nhị Hoàng Tử Lê Huỳnh Khang
5
chương 5: Tiến Cung
4
chương 4: Không cần đa lễ
3
chương 3: Trương Hắc
2
Chương 2: Mệnh Cách Cứng
1
Chương 1: Xuyên Qua Đã Thấy Mình Nằm Trên Đường.
Xem toàn bộ
Tải PDF Nàng Đến Cùng Ánh Trăng
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play