Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Mọt Xanh

Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

5.0 |

Tên tác giả: Mọt Xanh

Đang ra ngoại truyện
Hà Lâm: Tôi trở lại rồi tên khốn chết tiệt!


"Đừng mắng tên đó bẩn miệng lắm"

Từ một cô gái lậm lụy si tình yêu tên khốn Bắc Từ Mộ để rồi hắn phản bội chà đạp hành hạ cô, phản bội, chuốt thuốc cho nhiều tên hãm hiếp quay clip bắt cô phải bỏ cái thai con của hắn , bắt cô ly hôn để qua lại với Hạn Diễm người bạn thân mà cô luôn trân trọng.

Khi trở lại cô muốn hành hạ những kẻ đó bắt chúng phải chịu những gì đã từng làm với cô.

Cùng thực hiện kế hoạch nảy cần phải có tay trên bảo kê. Bắc Từ Hoành chú nhỏ tên khốn đó có vẻ được!

Hãy đơn xemmm!!

Truyện này do Mọt Xanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 59 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4 Trở lại
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24 Buổi lễ đính hôn náo nhiệt
25
Chương 25
26
Chương 26 Chữa bệnh, trả ơn
27
Chương 27
28
Chương 28 Lời tỏ tình chính thức
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33 Mất tích
34
Chương 34 Truy tìm
35
Chương 35
36
Chương 36 Giải cứu
37
Chương 37
38
Chương 38 Sự thật phơi bày
39
Chương 39 Bắc Từ Mộ chết
40
Chương 40 Cuộc đời mới
41
Chương 41 Kế hoạch cầu hôn
42
Chương 42
43
Chương 43 Gặp lại kẻ thù cũ
44
Chương 44 Mất kí ức
45
Chương 45 Thay đổi tính
46
Chương 46 Ngắm anh ngủ
47
Chương 47 Có lẽ....là chia tay
48
Chương 48
49
Chương 49 Nhớ lại
50
Chương 50 Tìm gặp
51
Chương 51 Bỏ đi
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54 Cầu hôn
55
Chương 55 Gặp mặt gia đình
56
Chương 56 Chuẩn bị hôn lễ
57
Chương 57 Hôn lễ
58
Chương 58 Tân hôn
59
Chương 59 Hạnh Phúc-End
59
Chương 59 Hạnh Phúc-End
58
Chương 58 Tân hôn
57
Chương 57 Hôn lễ
56
Chương 56 Chuẩn bị hôn lễ
55
Chương 55 Gặp mặt gia đình
54
Chương 54 Cầu hôn
53
Chương 53
52
Chương 52
51
Chương 51 Bỏ đi
50
Chương 50 Tìm gặp
49
Chương 49 Nhớ lại
48
Chương 48
47
Chương 47 Có lẽ....là chia tay
46
Chương 46 Ngắm anh ngủ
45
Chương 45 Thay đổi tính
44
Chương 44 Mất kí ức
43
Chương 43 Gặp lại kẻ thù cũ
42
Chương 42
41
Chương 41 Kế hoạch cầu hôn
40
Chương 40 Cuộc đời mới
39
Chương 39 Bắc Từ Mộ chết
38
Chương 38 Sự thật phơi bày
37
Chương 37
36
Chương 36 Giải cứu
35
Chương 35
34
Chương 34 Truy tìm
33
Chương 33 Mất tích
32
Chương 32
31
Chương 31
30
Chương 30
29
Chương 29
28
Chương 28 Lời tỏ tình chính thức
27
Chương 27
26
Chương 26 Chữa bệnh, trả ơn
25
Chương 25
24
Chương 24 Buổi lễ đính hôn náo nhiệt
23
Chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4 Trở lại
3
Chương 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play