Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Khế Ước Máu: Chồng Quỷ

Khế Ước Máu: Chồng Quỷ

Đã Full | Chồng quỷ | Mắt âm dương | Minh hôn

456.4K

Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Xuyên Không | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Gia đấu | Chồng quỷ | Linh dị | Minh hôn

404.7K

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Chồng quỷ | Linh dị | Hoàng tử trong mộng | Minh hôn

1.9M

Cô Dâu Thứ Bảy

Cô Dâu Thứ Bảy

Kinh dị | Tình yêu | Đã Full | Minh hôn | Tu tiên tông môn | Gả thay

7.3M

Tân Nương Của Quỷ

Tân Nương Của Quỷ

Kinh dị | Tình yêu | Đã Full | Tu tiên tông môn

3.4M

Cõi Chết

Cõi Chết

Đã Full | Ngược | Linh dị

139.9K

ÂM NƯƠNG.

ÂM NƯƠNG.

Đã Full | Minh hôn | Quỷ phu

204.0K

Làm Dâu Âm Phủ

Làm Dâu Âm Phủ

Kinh dị | Tình yêu | Đã Full | Sử thi mạo hiểm

2.2M

Hành Trình Âm Dương

Hành Trình Âm Dương

Kinh dị | Đã Full | Quỷ nhập thân

31.6K

[Đam Mỹ| Kinh Dị] Cầu Cơ

[Đam Mỹ| Kinh Dị] Cầu Cơ

Đã Full | Mắt âm dương | Linh dị | Boylove | Quỷ nhập thân

173.0K

Âm Dương Tân Nương

Âm Dương Tân Nương

Đã Full | Mắt âm dương | Linh dị | Minh hôn

79.2K

Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Kinh dị | Đã Full | Tu tiên tông môn

1.0M

Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Đã Full | Linh dị | Trinh thám | Cương thi | Quỷ nhập thân

68.1K

Oan Hồn Tân Nương

Oan Hồn Tân Nương

Kinh dị | Tình yêu | Đã Full | Tu tiên tông môn

59.2K

Tầm Ma Trích Lục - Phần 1

Tầm Ma Trích Lục - Phần 1

Kinh dị | Hài Hước | Đã Full | Tu tiên tông môn

43.8K

Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Tình yêu | Đã Full | Ác ma | Minh hôn | Quỷ nhập thân

274.8K

NHÂN DUYÊN TIỀN KIẾP

NHÂN DUYÊN TIỀN KIẾP

Đã Full | Linh dị | Ngược luyến tình thâm

122.4K

Người Kết Nối

Người Kết Nối

Kinh dị | Hành động | Đã Full | Bách hợp

19.1K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play