Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Nàng Cá Nhỏ

Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

4.4 |

Tên tác giả: Nàng Cá Nhỏ

Trích đoạn:
Tĩnh Quế Nhu: Tôi không muốn làm bạn giường của anh, tôi muốn trở thành Diệp Nhị thiếu phu nhân.
Cô khoanh tay, nghênh mặt nhìn anh.
Diệp Minh Viễn: Được, ngày mai chúng ta liền đăng ký kết hôn.
Tĩnh Quế Nhu:???
Không phải nha, rõ ràng đúng kịch bản anh phải nói là: Cô có tư cách đó sao?
Sao đó là vứt bỏ cô như miếng giẻ rách a. Diệp Minh Viễn, anh cầm nhầm kịch bản rồi!
Nữ chính: Tĩnh Quế Nhu
Nam Chính: Diệp Minh Viễn
Nữ phụ: Vũ Ngọc Trân
Nam phụ: Diệp Minh Thành

Truyện này do Nàng Cá Nhỏ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 74 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Nữ phụ "Tĩnh Quế Nhu"
2
Chương 2: Bỏ Trốn
3
Chương 3: Tìm kiếm
4
Chương 4: Gặp lại
5
Chương 5: Bị phạt
6
Chương 6: Bị ép buộc quay về
7
Chương 7: Đi dự tiệc lớn
8
Chương 8: Cuối cùng cũng gặp được nữ chính rồi!
9
Chương 9: Đi lạc
10
Chương 10: Cảnh cáo
11
Chương 11: Khai trương tiệm bánh
12
Tác giả có lời muốn nói nhỏ
13
Chương 12: Đã lâu không gặp! Tỉnh, tỉnh, tỉnh!
14
Chương 13: Tâm tư
15
Chương 14: Gặp lại nữ chính
16
Chương 15: Phật lớn không tiễn đi được a!
17
Chương 16: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?
18
Chương 17: Nụ hôn đầu sau khi xuyên qua bị cướp mất rồi!
19
Chương 18: Rối bời
20
Chương 19: Bị phát hiện
21
Chương 20: Chỉ dạy
22
Chương 21: Dạy dỗ
23
Chương 22: Dạy dỗ (2)
24
Chương 23: Tủi thân lắm chứ!
25
Chương 24: Chỉ nghe một chút thôi!
26
Chương 25: Trốn thoát không kịp
27
Chương 26: Cuộc đời thiếu cô những nam phụ
28
Chương 27: Vì tương lai mai sau
29
Chương 28: Bị anh trêu đùa
30
Chương 29: Lần đầu cùng anh dự tiệc
31
Chương 30: Gặp lại bạn bè của anh, bị phản diện để ý đến
32
Chương 31: Nhìn nữ chính người ta kìa!
33
Chương 32: Kim tiêm có sạch không đó anh hai ơi!
34
Chương 33: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược
35
Chương 34: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược 2
36
Chương 35: Cam tâm tình nguyện
37
Chương 36: Ngắm "Mỹ Nhân Ngủ" (1)
38
Chương 37: Về nhà
39
Chương 38: Công việc có mức độ phức tạp và nguy hiểm cao
40
Chương 39: Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn
41
Chương 40: Chúc cậu thành công!
42
Chương 41: Gặp lại người quen cũ
43
Chương 42: Là em thách thức anh
44
Chương 43: Em mà còn tiếp tục, anh sẽ không nhịn được
45
Chương 44: Đầu giường cãi cuối giường hòa
46
Chương 45: Cảm ơn em đã cho anh cơ hội
47
Chương 46: Trả thù Diệp Minh Thành
48
Chương 47: Bởi vì em còn trẻ!
49
Chương 48: Chuyện cũ
50
Chương 49: Tự Mình Suy Luận
51
Chương 50: Bẻ khóa
52
Chương 51: Trò chơi bắt đầu
53
Chương 52: Sinh linh bé bỏng
54
Chương 53: Che giấu
55
Chương 54: Nhận lầm
56
Chương 55: Chuẩn bị đón Tết
57
Chương 56: Anh vẫn phải đi
58
Chương 57: Xin chào, em gái!
59
Chương 58: Lừa trong lừa
60
Chương 59: Lựa chọn
61
Chương 60: Đánh mất
62
Chương 61: Một mũi tên trúng ba đích
63
Chương 62: Em yêu anh
64
Chương 63: Gina
65
Chương 64: Bắt đầu lại
66
Chương 65: Tôi không phải bạn gái của anh
67
Chương 66: Trở lại
68
Chương 67: Thẻ người tốt
69
Chương 68: Hoảng sợ
70
Chương 69: Em lại muốn trốn
71
Chương 70: Nghi ngờ
72
Chương 71: Sự Thật
73
CHƯƠNG 72: LỜI THẬT ĐAU LÒNG
74
Chương 73: Nữ phụ một lòng muốn ở bên Diệp Minh Viễn
74
Chương 73: Nữ phụ một lòng muốn ở bên Diệp Minh Viễn
73
CHƯƠNG 72: LỜI THẬT ĐAU LÒNG
72
Chương 71: Sự Thật
71
Chương 70: Nghi ngờ
70
Chương 69: Em lại muốn trốn
69
Chương 68: Hoảng sợ
68
Chương 67: Thẻ người tốt
67
Chương 66: Trở lại
66
Chương 65: Tôi không phải bạn gái của anh
65
Chương 64: Bắt đầu lại
64
Chương 63: Gina
63
Chương 62: Em yêu anh
62
Chương 61: Một mũi tên trúng ba đích
61
Chương 60: Đánh mất
60
Chương 59: Lựa chọn
59
Chương 58: Lừa trong lừa
58
Chương 57: Xin chào, em gái!
57
Chương 56: Anh vẫn phải đi
56
Chương 55: Chuẩn bị đón Tết
55
Chương 54: Nhận lầm
54
Chương 53: Che giấu
53
Chương 52: Sinh linh bé bỏng
52
Chương 51: Trò chơi bắt đầu
51
Chương 50: Bẻ khóa
50
Chương 49: Tự Mình Suy Luận
49
Chương 48: Chuyện cũ
48
Chương 47: Bởi vì em còn trẻ!
47
Chương 46: Trả thù Diệp Minh Thành
46
Chương 45: Cảm ơn em đã cho anh cơ hội
45
Chương 44: Đầu giường cãi cuối giường hòa
44
Chương 43: Em mà còn tiếp tục, anh sẽ không nhịn được
43
Chương 42: Là em thách thức anh
42
Chương 41: Gặp lại người quen cũ
41
Chương 40: Chúc cậu thành công!
40
Chương 39: Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn
39
Chương 38: Công việc có mức độ phức tạp và nguy hiểm cao
38
Chương 37: Về nhà
37
Chương 36: Ngắm "Mỹ Nhân Ngủ" (1)
36
Chương 35: Cam tâm tình nguyện
35
Chương 34: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược 2
34
Chương 33: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược
33
Chương 32: Kim tiêm có sạch không đó anh hai ơi!
32
Chương 31: Nhìn nữ chính người ta kìa!
31
Chương 30: Gặp lại bạn bè của anh, bị phản diện để ý đến
30
Chương 29: Lần đầu cùng anh dự tiệc
29
Chương 28: Bị anh trêu đùa
28
Chương 27: Vì tương lai mai sau
27
Chương 26: Cuộc đời thiếu cô những nam phụ
26
Chương 25: Trốn thoát không kịp
25
Chương 24: Chỉ nghe một chút thôi!
24
Chương 23: Tủi thân lắm chứ!
23
Chương 22: Dạy dỗ (2)
22
Chương 21: Dạy dỗ
21
Chương 20: Chỉ dạy
20
Chương 19: Bị phát hiện
19
Chương 18: Rối bời
18
Chương 17: Nụ hôn đầu sau khi xuyên qua bị cướp mất rồi!
17
Chương 16: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?
16
Chương 15: Phật lớn không tiễn đi được a!
15
Chương 14: Gặp lại nữ chính
14
Chương 13: Tâm tư
13
Chương 12: Đã lâu không gặp! Tỉnh, tỉnh, tỉnh!
12
Tác giả có lời muốn nói nhỏ
11
Chương 11: Khai trương tiệm bánh
10
Chương 10: Cảnh cáo
9
Chương 9: Đi lạc
8
Chương 8: Cuối cùng cũng gặp được nữ chính rồi!
7
Chương 7: Đi dự tiệc lớn
6
Chương 6: Bị ép buộc quay về
5
Chương 5: Bị phạt
4
Chương 4: Gặp lại
3
Chương 3: Tìm kiếm
2
Chương 2: Bỏ Trốn
1
Chương 1: Nữ phụ "Tĩnh Quế Nhu"
Xem toàn bộ
Tải PDF Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play