Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Thăng Phát

Người thừa kế danh gia

3.5 |

Tên tác giả: Thăng Phát

Trần Quốc Thiên là một người có tấm lòng nhân hậu thương người ngoài ra sau lưng anh là gia thế khủng có tiếng tăm ở đất Thanh Châu, bao nhiêu cô gái hằng mong ước được làm vợ anh nhưng anh đã có tình yêu riêng của mình là Nguyệt Vân. Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ viêm mãn nhưng không may sóng gió đã ập tới gia đình mình. Chẳng mấy chốc gia thế và tài sản đã tiêu tan gia đình thì gặp mất mát lớn. Phải ở rể, phải làm osin chịu sự cười chê mỉa mai của thiên hạ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh gặp người ấy. Liệu sự thay đổi đó có khiến Quốc Thiên có lại hạnh phúc như trước hay lại là vòng xoáy của cuộc đời oan nghiệt.

Truyện này do Thăng Phát cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Người thừa kế danh gia
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 75 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm
75
Chương 75: Nhân sâm
74
Chương 74: Trở lại
73
Chương 73: Cúi đầu
72
Chương 72: Thỏa thuận
71
Chương 71: Uy hiếp
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
69
Chương 69: Kinh hãi
68
Chương 68: Gặp gỡ
67
Chương 67: Thăm mẹ
66
Chương 66: Rời đi
65
Chương 65: Người mới
64
Chương 64: Thủ đoạn
63
Chương 63: Bão táp
62
Chương 62: Hiểu lầm
61
CHương 61: Kê đơn
60
Chương 60: trở về
59
Chương 59: Kế hoạch
58
Chương 58: Ra mắt
57
Chương 57: Hồi ức
56
Chương 56: Lại mua xe
55
Chương 55: Diệt quỷ
54
Chương 54: Quỷ ám
53
Chương 53: Thất bại
52
Chương 52: Chạm mặt
51
Chương 51: Ruồi nhặng
50
Chương 50: Mua xe
49
Chương 49: Người quen
48
Chương 48: Hàng xóm
47
Chương 47: Bám đuôi
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
45
Chương 45 Tà khí
44
Chương 44: Sai lầm
43
Chương 43: Khó khăn
42
Chương 42: Hả dạ
41
Chương 41: Xử lý
40
Chương 40: Bao vây
39
Chương 39: Cao nhân
38
Chương 38: Ghi nhớ
37
Chương 37: Đối mặt
36
Chương 36: Suy nghĩ
35
Chương 35: Đẩy khí
34
Chương 34: Chân tướng
33
Chương 33: Kỳ tích
32
Chương 32: Năng lực
31
Chương 31: Khai mở
30
Chương 30: Mất mát
29
Chương 29: Tiếc
28
Chương 28: Trở mặt
27
Chương 27: Lợi dụng
26
Chương 26: Lưu Luyến
25
Chương 25: Sợ hãi
24
Chương 24: Ra tay
23
Chương 23: Kẻ cắp
22
Chương 22: Tự cao
21
Chương 21: Sỉ nhục
20
Chương 20: Khởi đầu
19
Chương 19: Tâm sự
18
Chương 18: Kết thúc
17
Chương 17: Sự thật
16
Chương 16: Tan vỡ
15
Chương 15: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
13
CHương 13: Bất ngờ
12
Chương 12: Niềm tin
11
Chương 11: Xử lý
10
Chương 10: Trừng trị
9
Chương 9: Xuất thế
8
Chương 8: Thật giả
7
Chương 7: Lấy lại
6
Chương 6: Sợ hãi
5
Chương 5: Dễ dàng
4
Chương 4: Ra tay
3
Chương 3: Lan Ngọc
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
1
Chương 1: Số phận
Xem toàn bộ
Tải PDF Người thừa kế danh gia
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play