Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Leo Waslin

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ

4.9 |

Tên tác giả: Leo Waslin

Tên: Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ
Tên khác: Phú Bà Nữ Phụ Siêu Sủng Tôi

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Sách,...
NV: Lotus DiCaprio, Trang Noãn Nghiên

Giới thiệu: Trang Noãn Nghiên vô tình xuyên qua quyển tiểu thuyết NP một nữ x nhiều nam "Tình Sắc Chiếm Hữu" mà bản thân đã kêu gọi flop. Sau đó, được nữ phụ Lotus bao dưỡng, hoàn toàn nghịch tập, thay đổi cuộc đời.

Truyện này do Leo Waslin cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 50 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chap 1: Xuyên thư
2
Chap 2: Nữ phụ của nam chính
3
Chap 3: Chuẩn bị thất nghiệp
4
Chap 4: Cùng nhau ăn lẩu
5
Chap 5: Nghèo đến không có gì ngoài tiền
6
Chap 6: Nữ chính Mạnh Thi Ý
7
Chap 7: Giải cứu nữ phụ hai
8
Chap 8: Mời Trương Khải
9
Chap 9: Đến giải trí Ngu Tinh
10
Chap 10: Bị hắc
11
Chap 11: Giải oan
12
Chap 12: Dạy dỗ nam chính nhất
13
Chap 13: Quay vlog
14
Chap 14: Lotus lên hot search
15
Chap 15: Quay phim
16
Chap 16: Tham gia show yêu đương
17
Chap 17: Chính thức có Fan Hạch Đào
18
Chap 18: Chào bác cả
19
Chap 19: Bác cả gái
20
Chap 20: Lần đầu (H)
21
Chap 21: Triền miên (H)
22
Chap 22: Giữ tiền giúp lão công
23
Chap 23: Mua giải trí Tinh Thần
24
Chap 24: Leo núi
25
Chap 25: Phận nữ phụ luôn xui xẻo
26
Chap 26: Tâm sự với nữ chính
27
Chap 27: Mát xa cho pi sà
28
Chap 28: Bắt cóc cũng có đạo đức nghề nghiệp
29
Chap 29: Bố tôi là tổng tư lệnh
30
Chap 30: Kịch bản chuẩn bị cho cô
31
Chap 31: Ly hôn đi
32
Chap 32: Lotus lại lên hot search
33
Chap 33: Chúng ta 1995
34
Chap 34: Bán son
35
Chap 35: Nữ phụ xuất sắc nhất
36
Chap 36: Xuyên về hiện thực
37
Chap 37: Hồn ma bị chó dí
38
Chap 38: Phần hai của Tình Sắc Chiếm Hữu
39
Chap 39: Quay về
40
Chap 40: Hoàn
41
NT 1: Lotus DiCaprio
42
NT 2: Kết hôn và dự định
43
NT 3: Khinh khí cầu L&Y
44
NT 4: Quyết định mang thai
45
NT 5: Tiểu công chúa Gladys DiCaprio
46
NT 6: Tham gia show thực tế 1
47
NT 7: Tham gia show thực tế 2
48
NT 8: Tham gia show thực tế 3
49
NT 9: Tham gia show thực tế 4
50
NT 10: Tham gia show thực tế 5
50
NT 10: Tham gia show thực tế 5
49
NT 9: Tham gia show thực tế 4
48
NT 8: Tham gia show thực tế 3
47
NT 7: Tham gia show thực tế 2
46
NT 6: Tham gia show thực tế 1
45
NT 5: Tiểu công chúa Gladys DiCaprio
44
NT 4: Quyết định mang thai
43
NT 3: Khinh khí cầu L&Y
42
NT 2: Kết hôn và dự định
41
NT 1: Lotus DiCaprio
40
Chap 40: Hoàn
39
Chap 39: Quay về
38
Chap 38: Phần hai của Tình Sắc Chiếm Hữu
37
Chap 37: Hồn ma bị chó dí
36
Chap 36: Xuyên về hiện thực
35
Chap 35: Nữ phụ xuất sắc nhất
34
Chap 34: Bán son
33
Chap 33: Chúng ta 1995
32
Chap 32: Lotus lại lên hot search
31
Chap 31: Ly hôn đi
30
Chap 30: Kịch bản chuẩn bị cho cô
29
Chap 29: Bố tôi là tổng tư lệnh
28
Chap 28: Bắt cóc cũng có đạo đức nghề nghiệp
27
Chap 27: Mát xa cho pi sà
26
Chap 26: Tâm sự với nữ chính
25
Chap 25: Phận nữ phụ luôn xui xẻo
24
Chap 24: Leo núi
23
Chap 23: Mua giải trí Tinh Thần
22
Chap 22: Giữ tiền giúp lão công
21
Chap 21: Triền miên (H)
20
Chap 20: Lần đầu (H)
19
Chap 19: Bác cả gái
18
Chap 18: Chào bác cả
17
Chap 17: Chính thức có Fan Hạch Đào
16
Chap 16: Tham gia show yêu đương
15
Chap 15: Quay phim
14
Chap 14: Lotus lên hot search
13
Chap 13: Quay vlog
12
Chap 12: Dạy dỗ nam chính nhất
11
Chap 11: Giải oan
10
Chap 10: Bị hắc
9
Chap 9: Đến giải trí Ngu Tinh
8
Chap 8: Mời Trương Khải
7
Chap 7: Giải cứu nữ phụ hai
6
Chap 6: Nữ chính Mạnh Thi Ý
5
Chap 5: Nghèo đến không có gì ngoài tiền
4
Chap 4: Cùng nhau ăn lẩu
3
Chap 3: Chuẩn bị thất nghiệp
2
Chap 2: Nữ phụ của nam chính
1
Chap 1: Xuyên thư
Xem toàn bộ
Tải PDF [BH]Nuôi Dưỡng Ảnh Hậu Nữ Phụ
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play