Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Nhi Nguyễn

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

5.0 |

Tên tác giả: Nhi Nguyễn

Xà Vương bá chiếm một phương- Bạch Thích của Tam giới có kết cục thảm hơn cả thảm lại là nhân vật trong bộ tiểu thuyết mà Mộc Thanh Thanh yêu thích.
Mộc Thanh Thanh lại không ngờ bản thân chỉ kêu than một câu ai ngờ lại vô tình bị một hệ thống trói buộc, phải cứu lấy kết cục của phản diện.
Mà Bạch Thích lại là nam nhân si tình một lòng với nữ chính Hoa Tiểu Ly trong truyện, vì cứu nữ chính hết lần này đến lần khác nên không tiếc hi sinh bản thân. Còn nữ chính lại thích nam chính Lục Cửu Hành.

Mộc Thanh Thanh: Bạch Thích, đừng thích Hoa Tiểu Ly nữa có được không?
Bạch Thích: Sao ta phải nghe cô.

Mộc Thanh Thanh: Bạch Thích, yêu Hoa Tiểu Ly huynh sẽ chết đó.
Bạch Thích: Không cần cô lo

Mộc Thanh Thanh: Bạch Thích, thích ta được không?
Bạch Thích: Ta sẽ không thích cô
...

Bạch Thích: Mộc Thanh Thanh, cả đời này nàng không được rời khỏi ta nửa bước.
Mộc Thanh Thanh: ???

Truyện được lấy cảm hứng từ nhân vật Tương Liễu trong " Trường Tương Tư " của tác giả Đồng Hoa.

Truyện này do Nhi Nguyễn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 51 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Xuyên sách, mở ra nhiệm vụ cứu vớt phản diện
2
Chương 2: Gặp rồi! Gặp rồi! Xà Vương phản diện trong truyền thuyết
3
Chương 3: Nữ chính đại nhân
4
Chương 4: Bắt đầu kế hoạch ngăn cản phản diện tìm đường chết
5
Chương 5: Huynh không được đi cứu hắn!
6
Chương 6: Đến chỗ của nam chính
7
Chương 7: Vì đại sự, hi sinh một chút cũng không sao
8
Chương 8: Nữ nhân ngốc
9
Chương 9: Quyết định công lược phản diện
10
Chương 10: Xuất hiện nữ trà xanh tâm cơ
11
Chương 11: Trà xanh sao? Cô không đủ đẳng cấp để đấu với tôi đâu
12
Chương 12: Bạch Thích cùng nữ chính dây dưa
13
Chương 13: Ta không thèm quan tâm nữa!
14
Chương 14: Nam thứ lên sàn
15
Chương 15: Tiết lộ thiên cơ
16
Chương 16: Gặp cảnh ám sát ai ngờ lại bị vạ lây
17
Chương 17: Đồng minh hợp tác
18
Chương 18: Thánh nữ
19
Chương 19: Khôi phục Từ Linh Các
20
Chương 20: Nhớ nhung nhưng nhất quyết không thừa nhận
21
Chương 21: Oan gia khó tránh
22
Chương 22: Tranh giành mỹ nhân
23
Chương 23: Vong Tình Đan
24
Chương 24: Cách thức giải Tình Cổ?
25
Chương 25: Nam nữ tình trường khó giải quyết
26
Chương 26: Dạy dỗ nữ nhân ngang ngược
27
Chương 27: Yến tiệc tam giới
28
Chương 28: Tụ hội đầy đủ nhưng lại thiếu mất một người
29
Chương 29: Tình Tiết trong truyện bị thay đổi
30
Chương 30: Triệt để tuyệt vọng
31
Chương 31: Nỗi sợ vô hình
32
Chương 32: Khổ nhục kế
33
Chương 33: Gặp được quý nhân
34
Chương 34: Trở thành hảo tỷ muội với muội muội của Bạch Thích
35
Chương 35: Từng bước từng bước đi vào lòng chàng
36
Chương 36: Thân phận khác của Bạch Thích
37
Chương 37: Được lòng mẹ chồng tương lai
38
Chương 38: Thỏa hiệp
39
Chương 39: Tranh chấp gia tộc
40
Chương 40: Nàng trúng độc, hắn lo lắng không yên
41
Chương 41: Cứu lấy Mộc Thanh Thanh
42
Chương 42: Nữ chính tự tìm tới
43
Chương 43: Sinh ra mâu thuẫn. Phu thê giả cãi nhau rồi
44
Chương 44: Bị mắc kẹt giữa hai nam nhân
45
Chương 45: Đi đến cung điện Hiên Viên
46
Chương 46: Ở lại hoàng cung làm khách
47
Chương 47: Nửa đêm nửa hôm không ngủ là muốn làm chuyện gì?
48
Chương 48: Bí mật chốn cung cấm
49
Chương 49: Lật tẩy âm mưu
50
Chương 50: Chuyện xấu bại lộ
51
Chương 51: Đông Phương Huyền
51
Chương 51: Đông Phương Huyền
50
Chương 50: Chuyện xấu bại lộ
49
Chương 49: Lật tẩy âm mưu
48
Chương 48: Bí mật chốn cung cấm
47
Chương 47: Nửa đêm nửa hôm không ngủ là muốn làm chuyện gì?
46
Chương 46: Ở lại hoàng cung làm khách
45
Chương 45: Đi đến cung điện Hiên Viên
44
Chương 44: Bị mắc kẹt giữa hai nam nhân
43
Chương 43: Sinh ra mâu thuẫn. Phu thê giả cãi nhau rồi
42
Chương 42: Nữ chính tự tìm tới
41
Chương 41: Cứu lấy Mộc Thanh Thanh
40
Chương 40: Nàng trúng độc, hắn lo lắng không yên
39
Chương 39: Tranh chấp gia tộc
38
Chương 38: Thỏa hiệp
37
Chương 37: Được lòng mẹ chồng tương lai
36
Chương 36: Thân phận khác của Bạch Thích
35
Chương 35: Từng bước từng bước đi vào lòng chàng
34
Chương 34: Trở thành hảo tỷ muội với muội muội của Bạch Thích
33
Chương 33: Gặp được quý nhân
32
Chương 32: Khổ nhục kế
31
Chương 31: Nỗi sợ vô hình
30
Chương 30: Triệt để tuyệt vọng
29
Chương 29: Tình Tiết trong truyện bị thay đổi
28
Chương 28: Tụ hội đầy đủ nhưng lại thiếu mất một người
27
Chương 27: Yến tiệc tam giới
26
Chương 26: Dạy dỗ nữ nhân ngang ngược
25
Chương 25: Nam nữ tình trường khó giải quyết
24
Chương 24: Cách thức giải Tình Cổ?
23
Chương 23: Vong Tình Đan
22
Chương 22: Tranh giành mỹ nhân
21
Chương 21: Oan gia khó tránh
20
Chương 20: Nhớ nhung nhưng nhất quyết không thừa nhận
19
Chương 19: Khôi phục Từ Linh Các
18
Chương 18: Thánh nữ
17
Chương 17: Đồng minh hợp tác
16
Chương 16: Gặp cảnh ám sát ai ngờ lại bị vạ lây
15
Chương 15: Tiết lộ thiên cơ
14
Chương 14: Nam thứ lên sàn
13
Chương 13: Ta không thèm quan tâm nữa!
12
Chương 12: Bạch Thích cùng nữ chính dây dưa
11
Chương 11: Trà xanh sao? Cô không đủ đẳng cấp để đấu với tôi đâu
10
Chương 10: Xuất hiện nữ trà xanh tâm cơ
9
Chương 9: Quyết định công lược phản diện
8
Chương 8: Nữ nhân ngốc
7
Chương 7: Vì đại sự, hi sinh một chút cũng không sao
6
Chương 6: Đến chỗ của nam chính
5
Chương 5: Huynh không được đi cứu hắn!
4
Chương 4: Bắt đầu kế hoạch ngăn cản phản diện tìm đường chết
3
Chương 3: Nữ chính đại nhân
2
Chương 2: Gặp rồi! Gặp rồi! Xà Vương phản diện trong truyền thuyết
1
Chương 1: Xuyên sách, mở ra nhiệm vụ cứu vớt phản diện
Xem toàn bộ
Tải PDF Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play