Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Linh bee

[BH-ĐL] Cô Gái Của Tôi

5.0 |

Tên tác giả: Linh bee

Mai Hương là cô gái xinh đẹp nhà giàu học giỏi đặc biệt là có rất nhiều người thích, nhưng cô chỉ chọn mỗi Hàn Phong thôi.
[Bee€23]

Truyện này do Linh bee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[BH-ĐL] Cô Gái Của Tôi
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 114 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
chương 2:Oan gia ngõ hẹp
3
chương 3: Ngủ cùng mĩ nhân
4
Chương 4:Bí mật
5
Chương 5:Đồng ý yêu
6
Chương 6:H++
7
chương 7
8
Chương 8: Món quà bất ngờ.
9
Chương 9: Hẹn hò đôi
10
Chương 10:Sóng gió
11
Chương 11: Cố gắng
12
Chương 12: Công việc mới.
13
Chương 13: Làm việc cùng nhau.
14
Chương 14: Không được xa nhau nữa nhé!
15
Chương 15: Ra mắt bố mẹ.
16
Chương 16:Cùng đi du lịch .
17
Chương 17: Đêm dài.
18
Chương 18:Buổi sáng trong lành.
19
Chương 19: Chuyến du lịch đáng nhớ.
20
Chương 20: Thú vui khi làm nông dân.
21
Chương 21: Em thấy sao?
22
Chương 22:Có đôi có cặp.
23
Chương 23: Tuyên bố chủ quyền.
24
Chương 24: Con yêu Hàn Phong!
25
Chương 25:Sống cùng nhau.
26
Chương 26:Chỉ đơn giản là yêu.
27
Chương 27:Đi chơi.
28
Chương 28: Chụp hình cưới.
29
Chương 29:
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32
33
Chương 33:H++++
34
Chương 34:
35
Chương 35:Cưới rồi !
36
Phần 2
37
Chương 1:Ngày mới bắt đầu!
38
Chương 2:H H +++
39
Chương 3:
40
Chương 4:
41
Chương 5:
42
Chương 6:
43
Chương 7:
44
Chương 8:
45
Chương 9:
46
Chương 10:
47
Chương 11:
48
Chương 12:
49
Chương 13:
50
Chương 14:
51
Chương 16:
52
Chương 17:
53
Chương 18:
54
Chương 19:
55
Chương 20:
56
Chương 21:
57
Chương 22:
58
Chương 23:
59
Chương 24:
60
Chương 25:
61
Chương 26:
62
Chương 27:
63
Chương 28:
64
Chương 29:
65
Chương 30:
66
Chương 31:
67
Chương 32
68
Chương 33:
69
Chương 34:
70
Chương 35:
71
Chương 36:
72
Chương 37:
73
Chương 38:
74
Chương 39:
75
Chương 40:
76
Chương 41:
77
Chương 42:
78
Chương 43:
79
Chương 44:
80
Chương 45:
81
Chương 46:
82
Thông báo
83
Chương 47:
84
Chương 48:
85
Chương 49:
86
Chương 50
87
Chương 51:
88
Chương 52:
89
Chương 53:
90
Chương 54:
91
Chương 55:
92
Chương 56:
93
Chương 57:
94
Chương 58:
95
Chương 59:
96
Chương 60:
97
Chương 61:
98
Chương 62:
99
Chương 63:
100
Chương 64:
101
Chương 65:
102
Chương 66:
103
Chương 67:
104
Chương 68:
105
Chương 69:
106
Chương 70:
107
Chương 71:
108
Chương 72:
109
Chương 73:
110
Chương 74:
111
Chương 75:
112
Chương 76:
113
Chương 77:
114
Chương 78:Cái kết có hậu.
114
Chương 78:Cái kết có hậu.
113
Chương 77:
112
Chương 76:
111
Chương 75:
110
Chương 74:
109
Chương 73:
108
Chương 72:
107
Chương 71:
106
Chương 70:
105
Chương 69:
104
Chương 68:
103
Chương 67:
102
Chương 66:
101
Chương 65:
100
Chương 64:
99
Chương 63:
98
Chương 62:
97
Chương 61:
96
Chương 60:
95
Chương 59:
94
Chương 58:
93
Chương 57:
92
Chương 56:
91
Chương 55:
90
Chương 54:
89
Chương 53:
88
Chương 52:
87
Chương 51:
86
Chương 50
85
Chương 49:
84
Chương 48:
83
Chương 47:
82
Thông báo
81
Chương 46:
80
Chương 45:
79
Chương 44:
78
Chương 43:
77
Chương 42:
76
Chương 41:
75
Chương 40:
74
Chương 39:
73
Chương 38:
72
Chương 37:
71
Chương 36:
70
Chương 35:
69
Chương 34:
68
Chương 33:
67
Chương 32
66
Chương 31:
65
Chương 30:
64
Chương 29:
63
Chương 28:
62
Chương 27:
61
Chương 26:
60
Chương 25:
59
Chương 24:
58
Chương 23:
57
Chương 22:
56
Chương 21:
55
Chương 20:
54
Chương 19:
53
Chương 18:
52
Chương 17:
51
Chương 16:
50
Chương 14:
49
Chương 13:
48
Chương 12:
47
Chương 11:
46
Chương 10:
45
Chương 9:
44
Chương 8:
43
Chương 7:
42
Chương 6:
41
Chương 5:
40
Chương 4:
39
Chương 3:
38
Chương 2:H H +++
37
Chương 1:Ngày mới bắt đầu!
36
Phần 2
35
Chương 35:Cưới rồi !
34
Chương 34:
33
Chương 33:H++++
32
Chương 32
31
Chương 31:
30
Chương 30:
29
Chương 29:
28
Chương 28: Chụp hình cưới.
27
Chương 27:Đi chơi.
26
Chương 26:Chỉ đơn giản là yêu.
25
Chương 25:Sống cùng nhau.
24
Chương 24: Con yêu Hàn Phong!
23
Chương 23: Tuyên bố chủ quyền.
22
Chương 22:Có đôi có cặp.
21
Chương 21: Em thấy sao?
20
Chương 20: Thú vui khi làm nông dân.
19
Chương 19: Chuyến du lịch đáng nhớ.
18
Chương 18:Buổi sáng trong lành.
17
Chương 17: Đêm dài.
16
Chương 16:Cùng đi du lịch .
15
Chương 15: Ra mắt bố mẹ.
14
Chương 14: Không được xa nhau nữa nhé!
13
Chương 13: Làm việc cùng nhau.
12
Chương 12: Công việc mới.
11
Chương 11: Cố gắng
10
Chương 10:Sóng gió
9
Chương 9: Hẹn hò đôi
8
Chương 8: Món quà bất ngờ.
7
chương 7
6
Chương 6:H++
5
Chương 5:Đồng ý yêu
4
Chương 4:Bí mật
3
chương 3: Ngủ cùng mĩ nhân
2
chương 2:Oan gia ngõ hẹp
1
chương 1: Lần đầu gặp mặt
Xem toàn bộ
Tải PDF [BH-ĐL] Cô Gái Của Tôi
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play