Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Herry Alena

Xuyên Nhanh: Sống Hạnh Phúc Là Được Rồi

5.0 |

Tên tác giả: Herry Alena

Văn án.

Mộc Lam là một người tài giỏi nhưng không biết vì nguyên nhân gì cô lại có độ hiện diện rất thấp trong mắt mọi người.

1 ngày vận mệnh trêu người cô chết trong kì thi quan trọng nhất đời mình, một hệ thống kì lạ được trối buộc với linh hồn Mộc Lam, đưa cô đến các thế giới tìm kiếm hạnh phúc của mình, thoát khỏi cuộc sống cô đơn hiu quạnh trước đây.

____________________________

Ở các thế giới khác nhau có đủ mọi điều vui vẻ và hạnh phúc, cũng có những nhân vật đáng ghét thích phá hoại trật tự thế giới, phá hủy hạnh phúc của người khác.

Mộc Lam thuận tay giúp thiên đạo say bye bye với mấy nhân vật này rồi sống hạnh phúc viên mãn ở mỗi thế giới cùng....

Anh chồng mê vợ nào đó: vợ ơi đến đây anh yêu em.

Nữ 9 nguyên tác: chị ơi bỏ chồng theo em đi.

Mộc Lam: ....

Đến khi hệ thống âm thầm thu thập đủ các mảnh linh hồn của cô, thì cũng tới lúc nam nữ chính kết thúc hành trình xuyên nhanh của mình về lại thế giới hiện thực.
_____________________________

Truyện này do Herry Alena cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Xuyên Nhanh: Sống Hạnh Phúc Là Được Rồi
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 50 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Học bá hay học tra (1)
3
Chương 3: Học bá hay học tra (2)
4
Chương 4: Học bá hay học tra (3)
5
Chương 5: Học bá hay học tra (4)
6
Chương 6: Học bá hay học tra (5)
7
Chương 7: Học bá hay học tra (6)
8
Chương 8: Học bá hay học tra (7)
9
Chương 9: Học bá hay học tra (8)
10
Chương 10: Học bá hay học tra (9)
11
Chương 11: Học bá hay học tra (10)
12
Chương 12: Học bá hay học tra (11)
13
Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
14
Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
15
Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
16
Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
17
Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
18
Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
19
Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
20
Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
21
Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
22
Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
23
Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
24
Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
25
Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
26
Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
27
Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
28
Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
29
Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
30
Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
31
Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
32
Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
33
Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
34
Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
35
Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
36
Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
37
Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
38
Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
39
Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
40
​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
41
Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
42
Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
43
Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
44
Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
45
Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
46
Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
47
Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
48
Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
49
Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
50
Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người
50
Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người
49
Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
48
Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
47
Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
46
Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
45
Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
44
Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
43
Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
42
Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
41
Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
40
​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
39
Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
38
Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
37
Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
36
Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
35
Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
34
Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
33
Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
32
Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
31
Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
30
Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
29
Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
28
Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
27
Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
26
Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
25
Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
24
Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
23
Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
22
Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
21
Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
20
Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
19
Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
18
Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
17
Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
16
Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
15
Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
14
Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
13
Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
12
Chương 12: Học bá hay học tra (11)
11
Chương 11: Học bá hay học tra (10)
10
Chương 10: Học bá hay học tra (9)
9
Chương 9: Học bá hay học tra (8)
8
Chương 8: Học bá hay học tra (7)
7
Chương 7: Học bá hay học tra (6)
6
Chương 6: Học bá hay học tra (5)
5
Chương 5: Học bá hay học tra (4)
4
Chương 4: Học bá hay học tra (3)
3
Chương 3: Học bá hay học tra (2)
2
Chương 2: Học bá hay học tra (1)
1
Chương 1: Khởi đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF Xuyên Nhanh: Sống Hạnh Phúc Là Được Rồi
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play