Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đình Tiến

Em Quay Đầu - Anh Đếm Ngược

5.0 |

Tên tác giả: Đình Tiến

(DROP TRUYỆN)

Thành thật xin lỗi các bạn, mình xin drop bộ này.

Một phần vì thiếu ý tưởng, nguồn truyện dẫn dắt thiếu sự thu hút và còn lại là sự lủng củng ko chuyên nghiệp.

Mình sẽ ko xoá bộ này đi, để cân nhắc cho những bộ truyện tiếp theo. Và xem như đây là tác phẩm lỗi để có thể viết nên một bộ tiểu thuyết chu toàn có sức hút mạnh các bạn độc giả.

Truyện này do Đình Tiến cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Em Quay Đầu - Anh Đếm Ngược
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 45 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1 Trọng sinh thấy bóng người quen (H)
2
Chương 2 Xin lỗi (H)
3
Chương 3 Thay đổi tính nết
4
Chương 4 Quyền lực của An tổng
5
Chương 5 Ngoan ngoãn
6
Chương 6 Nối lại tình bạn
7
Chương 7 Tôi xuyên không là sự thật
8
Chương 8 Vợ tôi, tôi tự chăm
9
Chương 9 Ngày đầu tiên hai vợ chồng không cãi nhau
10
Chương 10 Thơm thế này ngửi nhiều có mất vị không ?
11
Chương 11 Không muốn ai xúc phạm Nhạc Lệ
12
Chương 12 Bữa trưa của em đấy à ?
13
Chương 13 Không cần hứa, rồi em sẽ thất hứa cả thôi
14
Chương 14 Cuộc điện thoại làm phiền không đúng lúc ( H )
15
Chương 15 Hay anh thuê giúp việc đi ( H )
16
Chương 16 Bạch Liên Hoa An Tinh Ngọc thật đáng ghét
17
Chương 17 Hàn Văn Văn ,con nợ
18
Chương 18 Dạy dỗ
19
Chương 19 An Tư Niệm không muốn ai đụng vào đồ của mình
20
Chương 20 Có chồng đòi bắt hoa cưới
21
Chương 21 Đối mặt An Tinh Ngọc
22
Chương 22 An Tư Niệm phải là của tôi
23
Chương 23 Tôi không muốn chồng hiểu lầm
24
Chương 24 Bày mưu
25
Chương 25 Hãm hại
26
Chương 26 Không sợ thứ không chân
27
Chương 27 Không phải loạn luân
28
Chương 28 Đồ vô ơn
29
Chương 29 Cô vợ ngang ngược
30
Chương 30 Nhai đầu
31
Chương 30 Cháo nấu không ngon
32
Chương 32 Béo lên
33
Chương 33 Không phải em muốn giảm cân à ? (H)
34
Chương 34 Máy bay sao không bắt khách dọc đường?
35
Chương 35 Papi
36
Chương 36 An Tư Niệm vẫn lấy tôi
37
Chương 37 Ai cần ?
38
Chương 38 Kí ức tiền kiếp
39
Chương 39 Cô chồng
40
Chương 40 Chuyện lớn
41
Chương 41 Chụt chụt
42
Chương 42 Cô ấy có em bé rồi
43
Chương 43 Cố chấp và cố gắng
44
Chương 44 Về nhà muộn
45
Chương 45 Nhưng đây là nhà của anh mà
45
Chương 45 Nhưng đây là nhà của anh mà
44
Chương 44 Về nhà muộn
43
Chương 43 Cố chấp và cố gắng
42
Chương 42 Cô ấy có em bé rồi
41
Chương 41 Chụt chụt
40
Chương 40 Chuyện lớn
39
Chương 39 Cô chồng
38
Chương 38 Kí ức tiền kiếp
37
Chương 37 Ai cần ?
36
Chương 36 An Tư Niệm vẫn lấy tôi
35
Chương 35 Papi
34
Chương 34 Máy bay sao không bắt khách dọc đường?
33
Chương 33 Không phải em muốn giảm cân à ? (H)
32
Chương 32 Béo lên
31
Chương 30 Cháo nấu không ngon
30
Chương 30 Nhai đầu
29
Chương 29 Cô vợ ngang ngược
28
Chương 28 Đồ vô ơn
27
Chương 27 Không phải loạn luân
26
Chương 26 Không sợ thứ không chân
25
Chương 25 Hãm hại
24
Chương 24 Bày mưu
23
Chương 23 Tôi không muốn chồng hiểu lầm
22
Chương 22 An Tư Niệm phải là của tôi
21
Chương 21 Đối mặt An Tinh Ngọc
20
Chương 20 Có chồng đòi bắt hoa cưới
19
Chương 19 An Tư Niệm không muốn ai đụng vào đồ của mình
18
Chương 18 Dạy dỗ
17
Chương 17 Hàn Văn Văn ,con nợ
16
Chương 16 Bạch Liên Hoa An Tinh Ngọc thật đáng ghét
15
Chương 15 Hay anh thuê giúp việc đi ( H )
14
Chương 14 Cuộc điện thoại làm phiền không đúng lúc ( H )
13
Chương 13 Không cần hứa, rồi em sẽ thất hứa cả thôi
12
Chương 12 Bữa trưa của em đấy à ?
11
Chương 11 Không muốn ai xúc phạm Nhạc Lệ
10
Chương 10 Thơm thế này ngửi nhiều có mất vị không ?
9
Chương 9 Ngày đầu tiên hai vợ chồng không cãi nhau
8
Chương 8 Vợ tôi, tôi tự chăm
7
Chương 7 Tôi xuyên không là sự thật
6
Chương 6 Nối lại tình bạn
5
Chương 5 Ngoan ngoãn
4
Chương 4 Quyền lực của An tổng
3
Chương 3 Thay đổi tính nết
2
Chương 2 Xin lỗi (H)
1
Chương 1 Trọng sinh thấy bóng người quen (H)
Xem toàn bộ
Tải PDF Em Quay Đầu - Anh Đếm Ngược
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play