Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: 222009

Thế Giới Của Em

5.0 |

Tên tác giả: 222009

Nam chính: Dương Hùng(24 tuổi)
Nữ chính: Lý Thuần Ái(22 tuổi)
Giới thiệu: Lý Thuần Ái là con trong một gia đình nghèo, một hôm xui rủi ba mẹ của cô đã bị giết hết, Lý Thuần Ái đau lòng nên đã rời đi để tạo ra một thế giới cho riêng mình.
Từ đó cô gặp lại Dương Hùng là một đàn anh cô đã thích thầm bốn năm trước nhưng khi gặp lại cô đã không nhận ra anh nữa mà còn xảy ra một chút hiểu lầm giữa hai người khiến cho Thuần Ái luôn miệng nói anh là oan gia của mình.

*Linh Linh Thất(Linh Thất🌼)*

Truyện này do 222009 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Thế Giới Của Em
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 53 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Thế giới này tôi không mong muốn
2
Chương 2: Tạo thế giới của bản thân
3
Chương 3: Chuyển đến ký túc
4
Chương 4: Oan gia nhà ngươi đền đồ ăn cho bà
5
Chương 5: Cháu dâu của ông bà (1)
6
Chương 6: Cháu dâu của ông bà (2)
7
Chương 7: Cứ tưởng ma ai ngờ là quỷ
8
Chương 8: Nỗi buồn thì hãy cho qua
9
Chương 9: Bạn bè hoạn nạn ta không có nhau
10
Chương 10: Tiền bồi thường lấy đâu ra đây
11
Chương 11: Thỏa thuận bất thành còn ngược lại
12
Chương 12: Em thấy anh chị đẹp đôi lắm
13
Chương 13: Gặp lại anh ta
14
Chương 14: Tên làm phiền giấc ngủ
15
Chương 15: Tôi không phải là người chú cần tìm
16
Chương 16: Điều bí mật
17
Chương 17: Tôi giống bảo mẫu ha
18
Chương 18: Đụng nhầm vào lửa
19
Chương 19: Tính khí nóng nảy
20
Chương 20: Rời đi
21
Chương 21: Điều bất ngờ
22
Chương 22: Lời nói dối nếu muốn nói sẽ không giấu
23
Chương 23: Cơn mưa
24
Chương 24: Nụ hôn đầu
25
Chương 25: Trễ giờ học
26
Chương 26: Truy hỏi cháu dâu
27
Chương 27: Thông báo
28
Chương 28: Rủ về nhà
29
Chương 29: Kiếp nạn
30
Chương 30: Thảm họa đến
31
Chương 31: Lạc đường
32
Chương 32: Cướp nhầm người
33
Chương 33: Tìm người
34
Chương 34: Sự cố ngoài ý muốn
35
Chương 35: Lời tỏ tình
36
Chương 36: Ghen đỏ mặt
37
Chương 37: Cách đánh thức
38
Chương 38: Sự hồn nhiên đó làm anh siêu lòng
39
Chương 39: Gặp gỡ mẹ chồng
40
Chương 40: Lời tỏ tình bị từ chối
41
Chương 41: Càng yêu thêm
42
Chương 42: Giống như gì đó... không thể biết
43
Chương 43: Tạm không gặp mặt
44
Chương 44: Nếu tốt nghiệp sẽ không gặp nữa...
45
Chương 45: Xin lỗi
46
Chương 46: Bất ngờ gặp mặt
47
Chương 47: Gia đình
48
Chương 48: Nhà này phụ nữ không cần làm việc
49
Chương 49: Tốt nghiệp
50
Chương 50: Thăm ba mẹ
51
Chương 51: Không cho em đi chơi
52
Chương 52: KẾT THÚC TÁC PHẨM
53
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
53
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
52
Chương 52: KẾT THÚC TÁC PHẨM
51
Chương 51: Không cho em đi chơi
50
Chương 50: Thăm ba mẹ
49
Chương 49: Tốt nghiệp
48
Chương 48: Nhà này phụ nữ không cần làm việc
47
Chương 47: Gia đình
46
Chương 46: Bất ngờ gặp mặt
45
Chương 45: Xin lỗi
44
Chương 44: Nếu tốt nghiệp sẽ không gặp nữa...
43
Chương 43: Tạm không gặp mặt
42
Chương 42: Giống như gì đó... không thể biết
41
Chương 41: Càng yêu thêm
40
Chương 40: Lời tỏ tình bị từ chối
39
Chương 39: Gặp gỡ mẹ chồng
38
Chương 38: Sự hồn nhiên đó làm anh siêu lòng
37
Chương 37: Cách đánh thức
36
Chương 36: Ghen đỏ mặt
35
Chương 35: Lời tỏ tình
34
Chương 34: Sự cố ngoài ý muốn
33
Chương 33: Tìm người
32
Chương 32: Cướp nhầm người
31
Chương 31: Lạc đường
30
Chương 30: Thảm họa đến
29
Chương 29: Kiếp nạn
28
Chương 28: Rủ về nhà
27
Chương 27: Thông báo
26
Chương 26: Truy hỏi cháu dâu
25
Chương 25: Trễ giờ học
24
Chương 24: Nụ hôn đầu
23
Chương 23: Cơn mưa
22
Chương 22: Lời nói dối nếu muốn nói sẽ không giấu
21
Chương 21: Điều bất ngờ
20
Chương 20: Rời đi
19
Chương 19: Tính khí nóng nảy
18
Chương 18: Đụng nhầm vào lửa
17
Chương 17: Tôi giống bảo mẫu ha
16
Chương 16: Điều bí mật
15
Chương 15: Tôi không phải là người chú cần tìm
14
Chương 14: Tên làm phiền giấc ngủ
13
Chương 13: Gặp lại anh ta
12
Chương 12: Em thấy anh chị đẹp đôi lắm
11
Chương 11: Thỏa thuận bất thành còn ngược lại
10
Chương 10: Tiền bồi thường lấy đâu ra đây
9
Chương 9: Bạn bè hoạn nạn ta không có nhau
8
Chương 8: Nỗi buồn thì hãy cho qua
7
Chương 7: Cứ tưởng ma ai ngờ là quỷ
6
Chương 6: Cháu dâu của ông bà (2)
5
Chương 5: Cháu dâu của ông bà (1)
4
Chương 4: Oan gia nhà ngươi đền đồ ăn cho bà
3
Chương 3: Chuyển đến ký túc
2
Chương 2: Tạo thế giới của bản thân
1
Chương 1: Thế giới này tôi không mong muốn
Xem toàn bộ
Tải PDF Thế Giới Của Em
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play