Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Miểu Kaito

Tình Thú.

4.9 |

Tên tác giả: Miểu Kaito

Anh kết hôn cùng cô là do bị chuốc thuốc, nhưng thật ra hai người đã yêu nhau từ trước, tuy nhiên anh không nhận ra cô.

Truyện này do Miểu Kaito cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Tình Thú.
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 44 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.
44
Chương 44: Ventis đại nhân.
43
Chương 43: Đấu giá (2).
42
Chương 42: Đấu giá (1).
41
Chương 41: Hợp tác.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
36
Chương 36: Xung đột.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
30
Chương 30 Đến thăm.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
23
Chương 23: Buông tha.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
21
Chương 21: Gần như phát điên.
20
Chương 20: Giết con.
19
Chương 19: Sinh con.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
14
Chương 14: Sự thật?
13
Chương 13: Sự thật? (1)
12
Chương 12: Treo ngược.
11
Chương 11: Hứng thú.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
6
Chương 6: Tra tấn.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
3
Chương 3: Anh về.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
Xem toàn bộ
Tải PDF Tình Thú.
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play