Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Vương An An

Tận Thế

5.0 |

Tên tác giả: Vương An An

Tên truyện: Tận Thế
Tác giả: Vương An An
Bối cảnh: Hiện đại - Tận thế zombie
-Nv: Vương Triết
.
[...].
- Ngày 27/4/2027: Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thật sự sảy ra. Nếu đây chỉ là cơn ác mộng thì làm ơn hãy để nó dừng lại.
.
.
Zombie nó thật sự có tồn tại !
" Ha! cuối cùng tận thế thật sự đã đến rồi"
.
" Cứu với! Làm ơn ai đó cứu tôi với... Bọn nó..Bọn nó thật sự sẽ giết tôi"

Truyện này do Vương An An cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Tận Thế
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Xem toàn bộ
Tải PDF Tận Thế
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play