Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Bệ Hạ!!!

Hỗn Thế Ma Thần

5.0 |

Tên tác giả: Bệ Hạ!!!

Bắc Mặc Hàn bị người ta chơi chiêu, linh căn vỡ nát, tu vi tan biến. Từ chí cao vô thượng bị đày thành kẻ phế vật.
May thay Ôn sư phụ kẻ âm trầm sống lại để ý tới hắn, mở ra cho hắn một con đường sống mới.
«Ta muốn ngươi chết, cho dù là trời cũng không thể cản»

Truyện này do Bệ Hạ!!! cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hỗn Thế Ma Thần
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 89 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc
89
Chương 89: Bào chế thuốc
88
Chương 88: Bao vây
87
Chương 87: Bắt đầu
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
84
Chương 84: Rèn phản ứng
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
81
Chương 81: Giao dịch
80
Chương 80: Linh tính
79
Chương 79: Đẹp trai
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
76
Chương 76: Cái bóng
75
Chương 75: Ảo cảnh
74
Chương 74: Sư phụ
73
Chương 73: Tái tạo
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
70
Chương 70: Oán khí tấn công
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
68
Chương 68: Luân Vũ đài
67
Chương 67: Ngục hỏa
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
65
Chương 65: Mất gốc
64
Chương 64: Hẹn đấu
63
Chương 63: Thượng triều
62
Chương 62: Con cá chết
61
Chương 61: Hoàng cung
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
54
Chương 54: Thành Đông
53
Chương 53: Hiểu lầm
52
Chương 52: Tranh cầu
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
48
Chương 48: Kĩ viện
47
Chương 47: Thần tượng
46
Chương 46: Tâm sự
45
Chương 45: Cởi đồ ra
44
Chương 44: Cập bờ
43
Chương 43: Tìm
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
41
Chương 41: Đặt tên
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
39
Chương 39: Tha thứ
38
Chương 38: Vật thuần ma
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
36
Chương 36: Lồng ngực
35
Chương 35: Dỗ trẻ
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
33
Chương 33: Đồng cảm
32
Chương 32: Ký ức
31
Chương 31: Những đứa trẻ
30
Chương 30: Bạo bệnh
29
Chương 29: Mâu thuẫn
28
Chương 28: Uẩn tình
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
26
Chương 26: Tảo mộ
25
Chương 25: Hỏa điểu
24
Chương 24: Lửa
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
21
Chương 21: Bao vây
20
Chương 20: Dã thú
19
Chương 19: Xuống núi
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
17
Chương 17: Tắm cho bò
16
Chương 16: Hỗn lực
15
Chương 15: Thân thế
14
Chương 14: Không gian hệ
13
Chương 13: Người mới
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
11
Chương 11: Bảo vệ
10
Chương 10: An Kỳ
9
Chương 9: Đồng ý
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
6
Chương 6: Đấu giá
5
Chương 5: Lầu xanh
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
3
Chương 3: Phúc Mập
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
1
Chương 1: Bi kịch
Xem toàn bộ
Tải PDF Hỗn Thế Ma Thần
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play